Νέα

5 Ιανουαρίου 2016
an-30

Συνεργασία του ΙΕΚ Open Mellon και της «Κατσάρος Αποστάγματα»

Σήμερα ξεκινάει η συνεργασία του ΙΕΚ Open Mellon και της «Κατσάρος Αποστάγματα». […]
5 Ιανουαρίου 2016
an-31

Eνασχόληση με τον Αγροτοδιατροφικό τομέα – ευκαιρία για επαγγελματική αποκατάσταση και επιχειρηματική δραστηριότητα

Σε αυτή την περίοδο της οικονομικής κρίσης η εξασφάλιση του mellontos των […]
5 Ιανουαρίου 2016
an-32

Έχει μέλλον ο αγροτουρισμός στην Ελλάδα;

Ο αγροτουρισμός έκανε την εμφάνισή του στην Ελλάδα, λόγω της μειωμένης, συγκριτικά […]
5 Ιανουαρίου 2016
an-34

Ο Αγροδιατροφικός τομέας σε αριθμούς

O Aγροτοδιατροφικός τομέας είναι ένας από τους πλέον στρατηγικούς άξονες και κλάδους […]
5 Ιανουαρίου 2016
an-35

ΙΕΚ Open Mellon – Εξειδίκευση στον Αγροδιατροφικό τομέα

Σύμφωνα με την απόφαση 8760/17-7-2014 της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης, η […]
5 Ιανουαρίου 2016
an-1

Το ΙΕΚ Open Mellon υποστηρικτής του AgroStarup

Το AgroStartup αποτελεί την πρώτη οργανωμένη προσπάθεια δημιουργίας ενός Εργαστηρίου Επιχειρηματικότητας στην […]