Συμμετοχή του IEK Open Mellon στη 2η διακρατική συνάντηση του ευρωπαϊκού έργου URBAGRI4WOMEN

arthro
Αγροτική Εκπαίδευση
20 Σεπτεμβρίου 2017
metapoihsh_proiontwn_site
Σπουδές από Επαγγελματίες για Επαγγελματίες
13 Οκτωβρίου 2017

Συμμετοχή του IEK Open Mellon στη 2η διακρατική συνάντηση του ευρωπαϊκού έργου URBAGRI4WOMEN

URBAGRI4WOMEN

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η 2η διακρατική συνάντηση του ευρωπαϊκού έργου «URBAGRI4WOMEN – Καινοτόμες πρακτικές και κοινές αστικές πρωτοβουλίες για την υποστήριξη της ενσωμάτωσης μεταναστών γυναικών στις τοπικές κοινωνίες μέσω αστικών αγροτικών δραστηριοτήτων» που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ενσωμάτωσης.

Η συνάντηση έλαβε χώρα από 11 μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου 2017 στο Στρασβούργο της Γαλλίας.Συμμετείχαν εκπρόσωποι φορέων από την Ελλάδα, Ιταλία, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Κύπρο και Αυστρία με στόχο την ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών σχετικά με το θέμα και τους στόχους του έργου, δηλαδή την ενσωμάτωση μεταναστών στις τοπικές κοινωνίες μέσω της επιχειρηματικότητας και της εκπαίδευσης.

Από την Ελλάδα, συμμετείχαν το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας, ο ΟΑΕΔ, ο Δήμος Λαρισαίων και το ΙΕΚ “Open Mellon”. Οι εκπρόσωποι του IEK Open Mellon είχαν την ευκαιρία να επισκεφτούν  τοπικούς οργανισμούς που υλοποιούν δράσεις υποστήριξης μεταναστών, να ανταλλάξουν εμπειρίες και καλές πρακτικές, αλλά και να παρουσιάσουν, στο Δήμο του Στρασβούργου και στους εκπροσώπους όλων των συμμετεχόντων χωρών, το Ινστιτούτο Επαγγελματική Κατάρτισης και το γενικότερο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών, ενώ ακόμα υπογράμμισαν και τη μελλοντική τους συνεισφορά στην υλοποίηση του έργου.