Τεχνικός Συντήρησης Γεωργικών Μηχανημάτων. Ένα επάγγελμα με παρελθόν αλλά και μέλλον!

arthro_marketing
Γιατί να σπουδάσεις γενικό Marketing όταν μπορείς να σπουδάσεις Αγροτικό Μάρκετινγκ;
17 Ιουλίου 2017
arthro_texnologia_trofimwn
Γιατί να σπουδάσω Τεχνολόγος Τροφίμων και Ποτών σε ΙΕΚ;
20 Ιουλίου 2017

Τεχνικός Συντήρησης Γεωργικών Μηχανημάτων. Ένα επάγγελμα με παρελθόν αλλά και μέλλον!

georgika_mixanimata

Εάν είστε αγρότης, πόσες φορές έχει χρειασθεί να επιδιορθώσετε ένα αγροτικό μηχάνημα και αναζητείτε τον πλέον ειδικό για την εργασία αυτή; Είναι χαρακτηριστικό ότι τα αγροτικά μηχανήματα λόγο της συχνής τους χρήσης απαιτούν συστηματική συντήρηση και το άτομο που θα το αναλάβει θα πρέπει να διαθέτει σημαντικές γνώσεις και δεξιότητες.

Γιατί να γίνω Τεχνικός Συντήρησης Γεωργικών Μηχανημάτων;

Τα γεωργικά μηχανήματα συντελούν τα μέγιστα στην οικονομική ανάπτυξη της άμεσης περιφέρειας και είναι πλέον εξοπλισμένα με πολύπλοκα και ακριβά συστήματα, που χρειάζονται εξειδικευμένους τεχνικούς για την ρύθμιση, συντήρηση και επισκευή τους.

Σπουδάζοντας την ειδικότητα του «Τεχνικού συντήρησης και επισκευής γεωργικών μηχανημάτων» στο 1ο Αγροτικό ΙΕΚ Open Mellon θα έχεις άρτια τεχνική κατάρτιση, να συντηρείς και να επισκευάζεις γεωργικά μηχανήματα, εργαζόμενος είτε σαν τεχνικός σε συνεργεία επισκευής και συντήρησης γεωργικών μηχανημάτων, που υπάρχει έλλειψη στην ειδικότηα, είτε σαν ελεύθερος επαγγελματίας, είτε τέλος, ερασιτεχνικά στα δικά σου γεωργικά μηχανήματα.

Θα μπορείς να γνωρίζεις και να προτείνεις το γεωργικό μηχάνημα που θα θέλει να αγοράσει ο ενδιαφερόμενος, ανάλογα με την χρήση και θα γνωρίζεις την οργάνωση της αποθήκης του συνεργείου.
Ο απόφοιτος της ειδικότητας «Τεχνικός συντήρησης και επισκευής γεωργικών μηχανημάτων» μπορεί να απασχοληθεί ως:

 • Τεχνικός σε συνεργείο επισκευής και συντήρησης γεωργικών μηχανημάτων ή αυτοαπασχολούμενος.
 • Τεχνικός υπάλληλος σε κατάστημα εμπορίας γεωργικών μηχανημάτων ή αυτοαπασχολούμενος.
 • Τεχνικός υπάλληλος σε αποθήκη πώλησης ανταλλακτικών ή ακόμη και αυτοαπασχολούμενος.
 • Υπάλληλος σε οργανισμό ή γεωργική επιχείρηση ή συνεταιρισμό

Ποιά είναι τα μαθήματα που θα παρακολουθήσω στα δύο (2) χρόνια σπουδών;

 • Μηχανική – Αντοχή Υλικών
 • Μηχανολογικό Σχέδιο Ι, ΙΙ
 • Στοιχεία Ηλεκτροτεχνίας
 • Μηχανουργική Τεχνολογία Ι, ΙΙ
 • Γεωργικά Μηχανήματα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV
 • Γεωργικός Ελκυστήρας Ι, ΙI, ΙII
 • Στοιχεία Μηχανών
 • Ηλεκτρικές Μηχανές
 • Εμπορία Γεωργικών Μηχανημάτων
 • Μηχανές Εσωτερικής Καύσης Ι, ΙΙ
 • Ηλεκτρικά Συστήματα Γεωργικών Μηχανημάτων
 • Όργανα & Μετρήσεις
 • Οργάνωση & Λειτουργία Συνεργείου
 • Εκμετάλλευση – Οργάνωση Γεωργικού Εξοπλισμού
 • Μηχ/κη Οχημάτων Ανώμαλων Εδαφών
 • Μηχ/ματα Εγγειοβελτιωτικών Έργων
 • Νέας Τεχνολογίας Συστήματα Αυτ/των
 • Χρήση Η/Υ

Η εκπαίδευση σε επίπεδο ΙΕΚ είναι μία εξαιρετική προοπτική καθώς σε μόλις δύο (2) έτη μπορεί κάποιος/α να αποκτήσει όλες τις απαραίτητες γνώσεις. Ελάτε στο Αγροτικό ΙΕΚ Open Mellon στη Λάρισα και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις για σπουδές στην ειδικότητα «Τεχνικός συντήρησης και επισκευής γεωργικών μηχανημάτων». Επικοινωνήστε σήμερα στο 2410551320 ή στο info@iekopenmellon.gr, www.iekopenmellon.gr