Διαχειριστής συστημάτων εκτροφής αγροτικών ζώων

diaxeirisths-systhmatwn-ektrofhs
Οι τεχνολογικές εξελίξεις και η εξειδίκευση αλλάζουν την εργασία του κτηνοτρόφου. Η αύξηση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής κτηνοτροφίας, μέσω και της βελτιστοποίησης της ποιότητας των προϊόντων της, η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των εκμεταλλεύσεων και η ολοκληρωμένη ανάπτυξη της υπαίθρου με δράσεις φιλικές προς το περιβάλλον αποτελούν βασικές προτεραιότητες και απαιτούν εξειδικευμένο προσωπικό.

Ο/Η «Διαχειριστής/στρια συστημάτων εκτροφής αγροτικών ζώων»

 • διαθέτει όλες τις απαραίτητες γνώσεις σχετικά με την εκτροφή των αγροτικών ζώων

 • είναι σε θέση να ανταποκριθεί σε μια σειρά εργασιών που έχουν σχέση με την διαχείριση της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης και την προώθηση των προϊόντων του

 • ανιχνεύει τις επιχειρηματικές ευκαιρίες και είναι γνώστης των νέων τεχνολογιών για να μπορεί να αντλήσει από αυτές ότι χρήσιμο κατά περίπτωση

Η ζωική παραγωγή στην Ελλάδα συνεισφέρει κατά 29,8% στο σύνολο της αγροτικής παραγωγής και αποτελείται από έξι διακριτούς βασικούς κτηνοτροφικούς κλάδους. Είναι προφανές πως το επάγγελμα οδηγείται σε μια όλο και μεγαλύτερη εξειδίκευση που συναρτάται όχι μόνο με τον κλάδο της ζωικής παραγωγής ή την καθετοποίηση της παραγωγής που επιβάλλει η αγορά αλλά και με τεχνολογικές εξελίξεις που συνεχίζουν και θα συνεχίζουν να ανατρέπουν το τοπίο.

Σπουδάζοντας την ειδικότητα του «Διαχειριστής συστημάτων εκτροφής αγροτικών ζώων» στο ΙΕΚ Open Mellon θα έχεις υψηλού επιπέδου κατάρτιση σε μεθόδους και τεχνολογίες που καλύπτουν τις αυξημένες απαιτήσεις του επαγγέλματος και ενσωματώνουν τις νέες τάσεις, όπως η βιολογική κτηνοτροφία και η πολυδραστήρια γεωργική εκμετάλλευση.

Ο/Η απόφοιτος/η «Διαχειριστής συστημάτων εκτροφής αγροτικών ζώων» μπορεί να εργαστεί σε συνεταιριστικές οργανώσεις, σε ομάδες παραγωγών ή και σε ιδιωτικές μεταποιητικές μονάδες που ασχολούνται µε τη διαλογή, τυποποίηση και συσκευασία προϊόντων ζωικής παραγωγής, αλλά μπορεί και να απασχοληθεί ως ελεύθερος επαγγελματίας στην δική του εκμετάλλευση. Μπορεί να εργαστεί ως:

 • Διαχειριστής μονάδων εκτροφής αγροτικών ζώων
 • Παραγωγός προϊόντων ζωικής παραγωγής.
 • Παραγωγός βιολογικών προϊόντων ζωικής παραγωγής.
 • Σύμβουλος σε θέματα τυποποίησης, μεταποίησης και εμπορίας προϊόντων ζωικής παραγωγής.

Ο «Διαχειριστής συστημάτων εκτροφής αγροτικών ζώων»:

 • Εφαρμόζει γνώσεις απαραίτητες για την άσκηση του σύγχρονου κτηνοτροφικού επαγγέλματος.
 • Μεριμνά για την ποιότητα της παραγωγής και την προστασία και διαχείριση του περιβάλλοντος.
 • Φροντίζει για την συμμόρφωση με την Εθνική και Κοινοτική νομοθεσία. Επιλέγει και συμμετέχει στην εγκατάσταση και στην συντήρηση των απαραίτητων για τις ανάγκες της εκμετάλλευσης εκτροφής αγροτικών ζώων, μηχανημάτων, εγκαταστάσεων και κατασκευών.
 • Διοικεί την εκμετάλλευση διαθέτοντας τις απαραίτητες οικονομικές και διαχειριστικές γνώσεις για την αποτελεσματική οργάνωση και διαχείριση μιας αγροτικής εκμετάλλευσης ζωικής παραγωγής, την διαχείριση των εισροών και την προώθηση και διακίνηση της παραγωγής.
 • Επιλέγει, εκπαιδεύει και συντονίζει το μόνιμο ή εποχιακό προσωπικό που απαιτούν οι σταθερές ή εποχιακές εργασίες στην εκμετάλλευση και επιλέγει την συμμετοχή σε συλλογικά σχήματα (Συνεταιρισμοί, Ομάδες παραγωγών, κλπ) με στόχο την βελτίωση της αποτελεσματικότητας της εκμετάλλευσης και της προώθησης των παραγομένων προϊόντων.
Εισαγωγή στην Ζωική Παραγωγή
Αναπαραγωγή Ζωών
Παθολογία Αγροτικών Ζωών
Τεχνολογία Γάλακτος Και Κρέατος
Διατροφή Αγροτικών Ζωών
Κτηνοτροφικές Εγκαταστάσεις – Εξοπλισμοί - Μηχανήματα
Λοιμώδη Νοσήματα - Υγιεινή
Ανατομία – Ιστολογία Ζώων
Κτηνοτροφικά Φυτά - Βοσκές
Διαχείριση Αποβλήτων Κτηνοτροφικών Μονάδων
Αγελαδοτροφία
Αιγοπροβατοτροφία
Ειδικές Εκτροφές
Σχεδιασμός και Οργάνωση Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων
Μελισσοκομία - Σηροτροφία
Ασφάλεια και Ποιότητα Προϊόντων Ζωικής Προέλευσης
Χοιροτροφία
Πτηνοτροφία
Μικροβιολογία - Ανοσολογία
Νοσηλευτική Και Πρώτες Βοήθειες
Κτηνιατρική Φαρμακολογία
Γεωργική Οικονομία – Κτηνοτροφική Λογιστική
Συσκευασία – Εμπορία – Τυποποίηση Προϊόντων Ζωικής Παραγωγής
Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα
 • Η φοίτηση στα Ι.Ε.Κ. (Δημόσια και ιδιωτικά) είναι πέντε (5) συνολικά εξαμήνων – 2 έτη - , επιμερισμένη σε τέσσερα (4) εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης συνολικής διάρκειας 1.200 διδακτικές ώρες ειδικότητας και σε ένα εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας συνολικής διάρκειας 960 ωρών. Το πέμπτο εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης δύναται να λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια του τρίτου και του τέταρτου εξαμήνου φοίτησης. Το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα κατάρτισης καθορίζεται σε 20 ώρες. Ο μέγιστος αριθμός των ωρών διδασκαλίας καθορίζεται σε οκτώ (8) ώρες ανά ημέρα κατάρτισης.
 • Με την επιτυχή ολοκλήρωση του διετούς κύκλου σπουδών οι απόφοιτοι αποκτούν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης, που τους δίνει δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης που διενεργούνται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., και οδηγούν στην απόκτηση Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας επιπέδου 5 (Σύμφωνα με το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων).
 • Στις εξετάσεις του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. συμμετέχουν ισότιμα οι απόφοιτοι όλων των Ι.Ε.Κ. της χώρας, δημοσίων και ιδιωτικών, εξεταζόμενοι τόσο σε θεωρητικό, όσο και σε πρακτικό μέρος. Οι Βεβαιώσεις Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.) που απονέμουν τα Ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. είναι απολύτως ισότιμες των Δημοσίων Ι.Ε.Κ. Με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών, καταρτίζεται εθνικός κατάλογος αναγνωρισμένων επαγγελμάτων και καθορίζονται τα επίπεδα επαγγελματικής κατάρτισης, που προβλέπονται για κάθε επάγγελμα.
Γιατί να επιλέξετε το ΙΕΚ Open Mellon

Εκμάθηση και πιστοποίηση στους Η/Υ

Ενισχυτική διδασκαλία

Μαθήματα Αγγλικών

Διαχείριση σταδιοδρομίας

 

Πρακτική άσκηση

Υποστήριξη επιχειρηματικότητας

Χρήση των εργαστηρίων

Διασύνδεση με το εξωτερικό

Θα ήθελα πληροφορίες για την Ειδικότητα του Διαχειριστή συστημάτων εκτροφής αγροτικών ζώων

Ονοματεπώνυμο (απαραίτητο)

Το email σας (απαραίτητο)

Τηλέφωνο (απαραίτητο)

Συμφωνώ με την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων.