Στέλεχος Διεθνούς Εμπορίου

stelexos-diethnous-emporiou
Το «Στέλεχος Διεθνούς Εμπορίου» συμβάλλει στην αειφόρο ανάπτυξη της αγροτικής επιχείρησης σε διεθνές επίπεδο μέσω της προώθησης και πώλησης προϊόντων σε ξένες αγορές.

Καθήκον του είναι να συλλέγει πληροφορίες για τις ξένες αγορές προκειμένου να προετοιμάσει τις εμπορικές αποφάσεις της αγροτικής επιχείρησης. Ο/Η απόφοιτος/η ως «Στέλεχος Διεθνούς Εμπορίου» είναι υπεύθυνος/η για:

 • την εφαρμογή των στρατηγικών επιλογών και το συντονισμό των διεθνών εργασιών των διαφόρων λειτουργιών της αγροτικής επιχείρησης.

 • την αγορά και την πώληση αγροτικών προϊόντων, επεξεργάζεται προσαρμοσμένες προσφορές, διενεργεί πωλήσεις και συμμετέχει σε διαδικασίες διαπραγμάτευσης αγορών.

 • τη διασφάλιση της διοικητικής και εμπορικής παρακολούθησης των πωλήσεων και των αγορών και το συντονισμό των υπηρεσιών υποστήριξης και των εξωτερικών συνεργατών.

 • Χάρη στην ανάλυση και ανασύνθεση των πληροφοριών που επιτελεί, δίνει στην επιχείρηση τη δυνατότητα να αντιδρά άμεσα στις εξελίξεις του περιβάλλοντος χώρου.

Η ειδικότητα προσφέρεται στο Ι.Ι.Ε.Κ. Open Mellon δίνοντας ιδιαίτερη εξειδίκευση στο Διεθνές Εμπόριο Αγροτικών Προϊόντων.
Το «Στέλεχος Διεθνούς Εμπορίου» είναι ένα από τα πλέον δυναμικά επαγγέλματα και μπορεί να αποτελέσει σημαντικό εφόδιο για όσους/ες θέλουν να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά όχι μόνο σε εθνικό, αλλά και σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο περιβάλλον.

Ο/Η απόφοιτος/η θα αποτελέσει τον ενδιάμεσο μεταξύ των παραγωγών και των επιχειρήσεων που θέλουν να προωθήσουν τα προϊόντα τους στη διεθνή αγορά και των πελατών τους σε άλλες χώρες.

Οι απόφοιτοι/ες του ΙΕΚ Open Mellon επιπλέον, θα έχουν την ευκαιρία στη διάρκεια των σπουδών τους να εκπαιδευτούν και ένα ορισμένο χρονικό διάστημα σε φορείς και επιχειρήσεις του εξωτερικού, λαμβάνοντας σημαντική επαγγελματική εμπειρία.

Ο/Η απόφοιτος/η της ειδικότητας «Στέλεχος Διεθνούς Εμπορίου» μπορεί να εργασθεί:

 • Σε εταιρίες εισαγωγών – εξαγωγών αγροτικών προϊόντων, σε εταιρίες Logistics και εταιρίες που εμπορεύονται αγροτικά προϊόντα μέσο διαδικτύου.
 • Σε βιομηχανίες παραγωγής και εμπορίας προϊόντων με στόχο την εξαγωγή τους σε νέες αγορές.
 • Σε εταιρίες παροχής υπηρεσιών που έχουν ως στόχο την υποστήριξη της διεθνοποίησης των αγροτικών προϊόντων.
 • Σε συμβουλευτικές επιχειρήσεις.
 • Σε επιχειρήσεις που προσφέρουν υπηρεσίες διοργάνωσης εκθέσεων και συνοδείας στο εξωτερικό.
 • Παράλληλα οι απόφοιτοι/ες θα έχουν τις γνώσεις να αναπτύξουν τη δική τους επιχείρηση υποστήριξης των αγροτικών επιχειρήσεων.
Σπουδάζοντας την ειδικότητα Στέλεχος Διεθνούς Εμπορίου αγροτικών προϊόντων:
 • Θα γνωρίζεις τον τρόπο να συλλέγεις πληροφορίες για τις ξένες αγορές προκειμένου να προετοιμάζεις τις εμπορικές αποφάσεις των αγροτικών επιχειρήσεων.
 • Θα είσαι ικανός για την αναζήτηση νέων αγορών για την αγορά και την πώληση αγροτικών προϊόντων.
 • Θα είσαι ικανός να επεξεργάζεσαι προσαρμοσμένες προσφορές.
 • Θα μπορείς να διενεργείς πωλήσεις.
 • Θα είσαι ικανός να συμμετέχεις σε διαδικασίες διαπραγμάτευσης αγορών.
 • Θα έχεις τη γνώση να διασφαλίζεις τη διοικητική και εμπορική παρακολούθηση των πωλήσεων και των αγορών.
 • Θα μπορείς να συντονίζεις τις υπηρεσίες υποστήριξης και τους εξωτερικούς συνεργάτες.
Εμπορική μελέτη και προσέγγιση των ξένων αγορών
Σύστημα εμπορικής πληροφόρησης
Διεθνή οικονομικά
Διεθνή νομικά θέματα
Διασφάλιση νέων και παρακολούθηση των υπαρχόντων πελατών/ εταίρων
Διαπραγμάτευση
Επιλογή πηγών για τον προσδιορισμό των πιθανών προμηθευτών
Επιλογή παροχέων υπηρεσιών σε εργασίες διεθνούς εμπορίου
Διασφάλιση της διεύθυνσης των διεθνών εργασιών
Ξένη γλώσσα Α
Ξένη γλώσσα Β
Διαχείριση και επικοινωνία σε διαπολιτισμικό περιβάλλον
 • Η φοίτηση στα Ι.Ε.Κ. (Δημόσια και ιδιωτικά) είναι πέντε (5) συνολικά εξαμήνων – 2 έτη - , επιμερισμένη σε τέσσερα (4) εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης συνολικής διάρκειας 1.200 διδακτικές ώρες ειδικότητας και σε ένα εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας συνολικής διάρκειας 960 ωρών. Το πέμπτο εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης δύναται να λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια του τρίτου και του τέταρτου εξαμήνου φοίτησης. Το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα κατάρτισης καθορίζεται σε 20 ώρες. Ο μέγιστος αριθμός των ωρών διδασκαλίας καθορίζεται σε οκτώ (8) ώρες ανά ημέρα κατάρτισης.
 • Με την επιτυχή ολοκλήρωση του διετούς κύκλου σπουδών οι απόφοιτοι αποκτούν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης, που τους δίνει δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης που διενεργούνται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., και οδηγούν στην απόκτηση Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας επιπέδου 5 (Σύμφωνα με το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων).
 • Στις εξετάσεις του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. συμμετέχουν ισότιμα οι απόφοιτοι όλων των Ι.Ε.Κ. της χώρας, δημοσίων και ιδιωτικών, εξεταζόμενοι τόσο σε θεωρητικό, όσο και σε πρακτικό μέρος. Οι Βεβαιώσεις Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.) που απονέμουν τα Ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. είναι απολύτως ισότιμες των Δημοσίων Ι.Ε.Κ. Με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών, καταρτίζεται εθνικός κατάλογος αναγνωρισμένων επαγγελμάτων και καθορίζονται τα επίπεδα επαγγελματικής κατάρτισης, που προβλέπονται για κάθε επάγγελμα.
Γιατί να επιλέξετε το ΙΕΚ Open Mellon

Εκμάθηση και πιστοποίηση στους Η/Υ

Ενισχυτική διδασκαλία

Μαθήματα Αγγλικών

Διαχείριση σταδιοδρομίας

 

Πρακτική άσκηση

Υποστήριξη επιχειρηματικότητας

Χρήση των εργαστηρίων

Διασύνδεση με το εξωτερικό

Θα ήθελα πληροφορίες για την ειδικότητα του Στελέχους Διεθνούς Εμπορίου

Ονοματεπώνυμο (απαραίτητο)

Το email σας (απαραίτητο)

Τηλέφωνο (απαραίτητο)

Συμφωνώ με την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων.