Στέλεχος επιχειρήσεων τυποποίησης, μεταποίησης και εμπορίας αγροτικών προϊόντων

stelexos epixeirhsewn typopoihshs /></div></div></div></div></div></div><div class=
Οι παραγωγικές δραστηριότητες και αποφάσεις μιας επιχείρησης που σχετίζεται με οποιοδήποτε τρόπο με την τυποποίηση, μεταποίηση και εμπορία αγροτικών προϊόντων πρέπει να έχουν ως κεντρική κατευθυντήρια γραμμή την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών, που να ανταποκρίνονται στις εκάστοτε προτιμήσεις των καταναλωτών.

Το «Στέλεχος επιχειρήσεων τυποποίησης, μεταποίησης και εμπορίας αγροτικών προϊόντων». Μπορεί να δώσει τις ορθές απαντήσεις σε ερωτήματα, που αφορούν:

 • τα είδη των προϊόντων τα οποία πρόκειται να παράγει,

 • το χρόνο, τις ποιότητες και τις ποσότητες, που πρόκειται να παράγει,

 • τους τρόπους παραγωγής τους (τεχνολογία),

 • την αγορά στην οποία αναμένεται να πουλήσει τα προϊόντα του και τη μορφή με την οποία θα τα διαθέσει.

Η Ελλάδα, μια χώρα με τόσο πλούτο τοπικών και ποιοτικών αγροτικών προϊόντων δεν έχει κατορθώσει να κεφαλαιοποιήσει την υπεραξία που δίνει σε αυτά η μεταποίηση και η τυποποίηση τους. Σήμερα η δημιουργία μονάδων επεξεργασίας, διαλογής, μεταποίησης και συσκευασίας αγροτικών προϊόντων αποτελεί τον στόχο πολλών μεμονωμένων παραγωγών ή και νέων ομάδων από παραγωγούς με ομοειδή προϊόντα, δημιουργώντας διαρκώς νέες θέσεις εργασίας.

Οι απόφοιτοι της ειδικότητας «Στέλεχος επιχειρήσεων τυποποίησης, μεταποίησης και εμπορίας αγροτικών προϊόντων» έχουν πολύ θετικές προοπτικές απασχόλησης σε επιχειρήσεις του κλάδου, που απαιτούν στελέχη με γνώσεις και δεξιότητες αλλά και εν τέλει ένα επιχειρηματικό προφίλ και νοοτροπία που θα επιτρέψουν όχι απλά να επιβιώσει η επιχείρηση αλλά να γίνει ανταγωνιστική σε ένα περιβάλλον που διαρκώς αλλάζει.

Οι απόφοιτοι της ειδικότητας «Στέλεχος επιχειρήσεων τυποποίησης, μεταποίησης και εμπορίας αγροτικών προϊόντων», μπορούν να απασχοληθούν ως:

 • Εξειδικευμένο στέλεχος στην εμπορία των αγροτικών προϊόντων σε πρωτογενή και/ή μεταποιημένη μορφή.
 • Στέλεχος εμπορικών, βιοτεχνικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων αγροτικών προϊόντων.
 • Σύμβουλος γεωργό-οικονομικών μελετών για την ανάπτυξη και βελτίωση των επιχειρήσεων του αγροτικού τομέα.
 • Σύμβουλος σε θέματα τυποποίησης, μεταποίησης και εμπορίας αγροτικών προϊόντων.
 • Στην περίπτωση που επιθυμεί να αναπτύξει τη δική του επιχειρηματική δραστηριότητα, το πρόγραμμα του δίνει τη δυνατότητα να οργανώσει την παραγωγική διαδικασία, εφαρμόζοντας σύγχρονες μεθοδολογίες προσέγγισης της αγοράς, ικανοποιώντας στο μέγιστο βαθμό τις απαιτήσεις των καταναλωτών.

Το «Στέλεχος επιχειρήσεων τυποποίησης, μεταποίησης και εμπορίας αγροτικών προϊόντων»:

 • Διεκπεραιώνει εργασίες σχετικές με την αναζήτηση, προμήθεια, διακίνηση και τέλος την εμπορία των αγροτικών προϊόντων.
 • Προτείνει στρατηγικές τιμολόγησης των προϊόντων της επιχείρησης.
 • Εμπλέκεται στις πωλήσεις των προϊόντων, ακολουθώντας ειδικές τεχνικές προώθησης των πωλήσεων και πρακτικές δημοσίων σχέσεων.
 • Παρακολουθεί και επεξεργάζεται τις οικονομικές συναλλαγές της επιχείρησης, υποστηρίζει τη διοικητική της λειτουργία και αναπτύσσει και διατηρεί την απαραίτητη επικοινωνία της επιχείρησης με την αγορά.
 • Πραγματοποιεί βασικές εργασίες σε όλο το φάσμα της τυποποίησης και μεταποίησης των αγροτικών προϊόντων, από την παραγωγή των φυτικών και ζωικών προϊόντων μέχρι τη συσκευασία, την αποθήκευση και τη διακίνηση τους.
 • Μεριμνά για την ποιότητα της παραγωγής και την προστασία και διαχείριση του περιβάλλοντος.
 • Συμμετέχει σε διαδικασίες σχεδιασμού, ανάπτυξης, δοκιμής και εισαγωγής νέων προϊόντων στην αγορά.
Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων
Αγροτική Οικονομία
Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας
Οργάνωση Και Διοίκηση Πωλήσεων
Χημεία Και Τεχνολογία Τροφίμων
Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων
Κοστολόγηση Και Λογιστική Κόστους Αγροτικών Προϊόντων Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων
Διεθνές Εξαγωγικό Εμπόριο και Μάρκετινγκ
Ηλεκτρονικό Εμπόριο
Διοίκηση Παραγωγής
Αρχές Ποιοτικού Ελέγχου Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων
Παραγωγή και Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων
Μέθοδοι Επεξεργασίας και Συντήρησης Αγροτικών Προϊόντων
Τοξικολογία Τροφίμων
Τυποποίηση και Συσκευασία Αγροτικών Προϊόντων
Οργάνωση Προμηθειών και Μεταφορών
Εισαγωγή στις Λειτουργίες Εφοδιαστικής Αλυσίδας
Μικροβιολογία Τροφίμων
Συνεργατισμός και Συνεταιριστική Επιχειρηματικότητα
Προώθηση Πωλήσεων - Διαφήμιση
Επιχειρηματική Καινοτομία και Ανταγωνιστικότητα
Συμπεριφορά Καταναλωτών
Βιοτεχνολογία Τροφίμων – Γενετικά Τροποποιημένα Τρόφιμα
Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα
 • Η φοίτηση στα Ι.Ε.Κ. (Δημόσια και ιδιωτικά) είναι πέντε (5) συνολικά εξαμήνων – 2 έτη - , επιμερισμένη σε τέσσερα (4) εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης συνολικής διάρκειας 1.200 διδακτικές ώρες ειδικότητας και σε ένα εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας συνολικής διάρκειας 960 ωρών. Το πέμπτο εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης δύναται να λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια του τρίτου και του τέταρτου εξαμήνου φοίτησης. Το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα κατάρτισης καθορίζεται σε 20 ώρες. Ο μέγιστος αριθμός των ωρών διδασκαλίας καθορίζεται σε οκτώ (8) ώρες ανά ημέρα κατάρτισης.
 • Με την επιτυχή ολοκλήρωση του διετούς κύκλου σπουδών οι απόφοιτοι αποκτούν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης, που τους δίνει δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης που διενεργούνται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., και οδηγούν στην απόκτηση Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας επιπέδου 5 (Σύμφωνα με το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων).
 • Στις εξετάσεις του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. συμμετέχουν ισότιμα οι απόφοιτοι όλων των Ι.Ε.Κ. της χώρας, δημοσίων και ιδιωτικών, εξεταζόμενοι τόσο σε θεωρητικό, όσο και σε πρακτικό μέρος. Οι Βεβαιώσεις Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.) που απονέμουν τα Ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. είναι απολύτως ισότιμες των Δημοσίων Ι.Ε.Κ. Με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών, καταρτίζεται εθνικός κατάλογος αναγνωρισμένων επαγγελμάτων και καθορίζονται τα επίπεδα επαγγελματικής κατάρτισης, που προβλέπονται για κάθε επάγγελμα.
Γιατί να επιλέξετε το ΙΕΚ Open Mellon

Εκμάθηση και πιστοποίηση στους Η/Υ

Ενισχυτική διδασκαλία

Μαθήματα Αγγλικών

Διαχείριση σταδιοδρομίας

 

Πρακτική άσκηση

Υποστήριξη επιχειρηματικότητας

Χρήση των εργαστηρίων

Διασύνδεση με το εξωτερικό

Θα ήθελα πληροφορίες για την Ειδικότητα του Στελέχους επιχειρήσεων τυποποίησης, μεταποίησης και εμπορίας αγροτικών προϊόντων

Ονοματεπώνυμο (απαραίτητο)

Το email σας (απαραίτητο)

Τηλέφωνο (απαραίτητο)

Συμφωνώ με την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων.