Στέλεχος Εμπορίας, Διαφήμισης και Προώθησης Προϊόντων (Marketing)

stelexos-marketing
Για να είναι βιώσιμη μια επιχείρηση αγροτικών προϊόντων, δεν πρέπει να ξεκινά και να καθοδηγείται με βάση τη παραγωγή, αλλά την ίδια την αγορά, γι΄αυτό λοιπόν η ειδικότητα προσφέρεται στο Ι.Ι.Ε.Κ. Open Mellon δίνοντας ιδιαίτερη εξειδίκευση στο Marketing Αγροτικών Προϊόντων.

Η ειδικότητα του Στελέχους marketing είναι μία από τις σημαντικότερες στην αγορά εργασίας, αποτελεί ιδιαίτερη μονάδα στην κάθε επιχείρηση και μπορεί να αναλάβει σημαντικές εργασίες οι οποίες ωστόσο μπορεί να είναι πολύ διαφοροποιημένες μεταξύ τους.

 • Οι τομείς δραστηριοποίησης του στελέχους marketing είναι τόσο ο δευτερογενής, όσο και ο τριτογενής τομέας και η ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων συμβάλει στη διαμόρφωση πολύ θετικών προοπτικών απασχόλησης για τους απόφοιτους/ες της ειδικότητας αυτής.

Το στέλεχος marketing είναι ένα από τα πλέον περιζήτητα στελέχη στην αγορά εργασίας, καθώς η ανάγκη των επιχειρήσεων και γενικότερα όλων των οικονομικών οργανισμών για τις λειτουργίες που σχετίζονται με το marketing είναι πολύ μεγάλες. Ειδικά σε περιόδους κρίσης όπως αυτή που διανύουμε, οι επιχειρήσεις απαιτούν εξειδικευμένα στελέχη, προκειμένου να διατεθούν με τη μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότατα οι δαπάνες που σχετίζονται με το marketing.

Τον ρόλο αυτό καλούνται να διαδραματίσουν τα εξειδικευμένα στελέχη. Μάλιστα, με την ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων και ιδιαίτερα των αγροτικών επιχειρήσεων, η ανάγκη αυτή γίνεται ακόμη πιο έντονη και το στέλεχος marketing καλείται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο για την επιχείρηση τόσο στην Ελλάδα, όσο και σε διεθνές περιβάλλον.

Το marketing είναι μία από τις πλέον διαδεδομένες επιστήμες σήμερα στον κόσμο και τα υψηλόβαθμα στελέχη που ασχολούνται με τον κλάδο αυτό είναι από τα πλέον περιζήτητα.

Οι προοπτικές απασχόλησης για τους απόφοιτους του προγράμματος είναι πολύ θετικές καθώς απασχολείται σε επιχειρήσεις μικρού ή μεγάλου μεγέθους και σε άλλους φορείς κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα που έχουν ανάγκη για να ενισχύσουν τις ενέργειες marketing και να δραστηριοποιηθούν στην αγορά.

Ο απόφοιτος της ειδικότητας «Στέλεχος Εμπορίας, Διαφήμισης και Προώθησης Προϊόντων», μπορεί να απασχοληθεί σε:

 • επιχειρήσεις του πρωτογενή τομέα, παραγωγικούς και μεταποιητικούς συνεταιρισμούς, στη βιομηχανία τροφίμων και σε επιχειρήσεις εστίασης, με τη μορφή μισθωτής εργασίας μεταξύ άλλων
 • Στην περίπτωση που επιθυμεί να αναπτύξει τη δική του επιχειρηματική δραστηριότητα, το πρόγραμμα του δίνει τη δυνατότητα να οργανώσει την παραγωγική διαδικασία, εφαρμόζοντας σύγχρονες μεθοδολογίες προσέγγισης της αγοράς, ικανοποιώντας στο μέγιστο βαθμό τις απαιτήσεις των καταναλωτών.
Σπουδάζοντας την ειδικότητα «Στέλεχος Εμπορίας, Διαφήμισης και Προώθησης Προϊόντων (Marketing)» με εξειδίκευση στο Αγροτικό Marketing θα είσαι ικανός:
 • Να εντοπίζεις ανάγκες των καταναλωτών. Δηλαδή, να δίνεις απαντήσεις σε ερωτήσεις όπως: Τι προϊόντα και υπηρεσίες αγοράζουν οι καταναλωτές; Πώς τα αγοράζουν; Πώς τα διακινούν οι μεσάζοντες; Ποιοι τα αγοράζουν; Γιατί τα αγοράζουν;
 • Να τμηματοποιείς την αγορά αγροτικών προϊόντων και να επικεντρώνεσαι – στοχεύεις στην κάλυψη των αναγκών συγκεκριμένων τμημάτων που αποτελούν την αγορά στόχο της επιχείρησης. Η τμηματοποίηση των καταναλωτών αγροτικών προϊόντων γίνεται σύμφωνα με συγκεκριμένα κριτήρια (δημογραφικά, ψυχογραφικά, γεωγραφικά, κ.λ.π.)
 • Να δημιουργείς ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην κάλυψη των αναγκών των τμημάτων των καταναλωτών που επιλέχθηκαν. Μέσω του παραπάνω ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος δημιουργείται για την επιχείρηση ένα ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα στην αγορά σε σχέση με τον ανταγωνισμό.

Η φιλοσοφία των σχεδίων μάρκετινγκ αγροτικών προϊόντων που θα είσαι ικανός να εκπονείς σπουδάζοντας στην OpenMellon βασίζεται στις παραπάνω τρεις απαιτήσεις και εκφράζεται μέσω των απαντήσεων στις παρακάτω πέντε ερωτήσεις:

 • Πού βρισκόμαστε τώρα;
 • Πού θέλουμε να πάμε;
 • Πώς θα πάμε στον προορισμό μας;
 • Ποια είναι η καλύτερη οδός;
 • Πώς θα διασφαλίσουμε την άφιξή μας στον προορισμό που επιλέξαμε;
Γενική Λογιστική Ι, ΙΙ
Οικονομικά Μαθηματικά Ι, ΙΙ
Διοίκηση Επιχειρήσεων Ι, ΙΙ
Marketing
Οικονομική των Επιχειρήσεων
Δημόσιες Σχέσεις
Έρευνα Marketing
Marketing Λιανικού - Χονδρικού Εμπορίου
Συμπεριφορά Καταναλωτή
Μέθοδοι και Τεχνικές Προβλέψεων Marketing
Διεθνές Marketing
Διοίκηση Marketing
Χρηματοοικονομική Διοίκηση
 • Η φοίτηση στα Ι.Ε.Κ. (Δημόσια και ιδιωτικά) είναι πέντε (5) συνολικά εξαμήνων – 2 έτη - , επιμερισμένη σε τέσσερα (4) εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης συνολικής διάρκειας 1.200 διδακτικές ώρες ειδικότητας και σε ένα εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας συνολικής διάρκειας 960 ωρών. Το πέμπτο εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης δύναται να λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια του τρίτου και του τέταρτου εξαμήνου φοίτησης. Το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα κατάρτισης καθορίζεται σε 20 ώρες. Ο μέγιστος αριθμός των ωρών διδασκαλίας καθορίζεται σε οκτώ (8) ώρες ανά ημέρα κατάρτισης.
 • Με την επιτυχή ολοκλήρωση του διετούς κύκλου σπουδών οι απόφοιτοι αποκτούν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης, που τους δίνει δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης που διενεργούνται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., και οδηγούν στην απόκτηση Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας επιπέδου 5 (Σύμφωνα με το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων).
 • Στις εξετάσεις του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. συμμετέχουν ισότιμα οι απόφοιτοι όλων των Ι.Ε.Κ. της χώρας, δημοσίων και ιδιωτικών, εξεταζόμενοι τόσο σε θεωρητικό, όσο και σε πρακτικό μέρος. Οι Βεβαιώσεις Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.) που απονέμουν τα Ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. είναι απολύτως ισότιμες των Δημοσίων Ι.Ε.Κ. Με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών, καταρτίζεται εθνικός κατάλογος αναγνωρισμένων επαγγελμάτων και καθορίζονται τα επίπεδα επαγγελματικής κατάρτισης, που προβλέπονται για κάθε επάγγελμα.
Γιατί να επιλέξετε το ΙΕΚ Open Mellon

Εκμάθηση και πιστοποίηση στους Η/Υ

Ενισχυτική διδασκαλία

Μαθήματα Αγγλικών

Διαχείριση σταδιοδρομίας

 

Πρακτική άσκηση

Υποστήριξη επιχειρηματικότητας

Χρήση των εργαστηρίων

Διασύνδεση με το εξωτερικό

Θα ήθελα πληροφορίες για την ειδικότητα του Στελέχους Εμπορίας, Διαφήμισης και Προώθησης Προϊόντων (Marketing)

Ονοματεπώνυμο (απαραίτητο)

Το email σας (απαραίτητο)

Τηλέφωνο (απαραίτητο)

Συμφωνώ με την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων.