Στέλεχος Τεχνολογίας και Ελέγχου Τροφίμων & Ποτών

stelexos-texnologias-trofimwn
H Ελλάδα ως χώρα της Ε.Ε. αντιμετωπίζει πολλές νέες ρυθμίσεις σχετικά με τα συστήματα παρακολούθησης, πιστοποίησης γεωγραφικής προέλευσης και ιχνηλασιμότητας των προϊόντων, από την παραγωγή, μέχρι το ράφι. Υπάρχει άλλωστε ιδιαίτερα έντονο ενδιαφέρον σε παγκόσμιο επίπεδο στα ζητήματα του εμπορίου και των κινδύνων που συνδέονται με τα τρόφιμα και ποτά.

Το «Στέλεχος Τεχνολογίας και Ελέγχου Τροφίμων και Ποτών» μπορεί να ασχολείται με:

 • την παρακολούθηση και τον έλεγχο της ποιότητας των πρώτων υλών, των υλικών συσκευασίας και των έτοιμων προϊόντων

 • την επέμβαση, στο μέτρο των αρμοδιοτήτων του, στην επεξεργασία, συντήρηση, μεταποίηση και συσκευασία με στόχο τη διανομή ασφαλών, θρεπτικών και οργανοληπτικά αποδεκτών στο τελικό καταναλωτή, τροφίμων και ποτών

Σύμφωνα με το Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών (Ι.Ο.Β.Ε.) η Ελληνική βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών αποτελεί σταθερά ένα από τα σημαντικότερα τμήματα του δευτερογενούς τομέα της ελληνικής οικονομίας και έναν από τους κυριότερους κινητήριους μοχλούς της ελληνικής μεταποίησης.

Σε όρους απασχόλησης, στους κλάδους των τροφίμων και Ποτών εργάζεται συνολικά το 23% του συνόλου των απασχολουμένων της µμεταποίησης.

Η δυναμική που παρουσιάζει ο κλάδος, παράλληλα με τις διεθνείς απαιτήσεις για τη συμμόρφωση των τροφίμων και ποτών σε σχέση με συγκεκριμένα πρότυπα ποιότητας, υγιεινής και ασφάλειας, δημιουργούν ιδιαίτερη ζήτηση για «ΣτελέχηΤεχνολογίας και Ελέγχου Τροφίμων και Ποτών», τα οποία μπορούν να εξασφαλίσουν την ποιότητα των προϊόντων από την παραγωγή τους, μέχρι την κατανάλωσή τους από τον τελικό χρήστη.
 • Βιομηχανίες και βιοτεχνίες τροφίμων και ποτών όπως γαλακτοβιομηχανίες, τυροκομεία, ελαιουργεία, οινοποιεία, κονσερβοποιεία κ.λ.π.
 • Εταιρείες προετοιμασίας και διακίνησης ετοίμων φαγητών (catering, ξενοδοχειακές μονάδες κ.λπ.)
 • Εταιρείες που παράγουν και διακινούν βοηθητικές ύλες και τεχνολογικό εξοπλισμό βιομηχανιών τροφίμων
 • Εργαστήρια αναλύσεων τροφίμων και ποτών
 • Δημόσιους οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον έλεγχο των τροφίμων
 • Φορείς πιστοποίησης, ως επιθεωρητές συστημάτων ποιότητας τροφίμων και ποτών
Σπουδάζοντας την ειδικότητα «Στέλεχος Τεχνολογίας και Ελέγχου Τροφίμων και Ποτών» θα είσαι ικανός να:
 • Επιλέγεις και ελέγχεις την ποιότητα των πρώτων και πρόσθετων υλών.
 • Επιλέγεις τους προμηθευτές στη βάση των χαρακτηριστικών που θα πρέπει να πληρούν τα προϊόντα που προμηθεύεται η επιχείρηση στην οποία απασχολείσαι.
 • Οργανώνεις, να παρακολουθείς και να αξιολογείς την παραγωγική διαδικασία τροφίμων και ποτών.
 • Ελέγχεις και να επιλύεις προβλήματα λειτουργίας των συστημάτων επεξεργασίας τροφίμων και ποτών.
 • Σχεδιάζεις και να εφαρμόζεις τεχνικές για τον έλεγχο της ποιότητας της πρώτης ύλης, των πρόσθετων υλικών και του τελικού προϊόντος.
 • Να να εφαρμόζεις συστήματα διαχείρισης της ποιότητας τροφίμων και ποτών (σειρά ISO 9001, HACCP κλπ.)
 • Παρακολουθείς και να ελέγχεις τη νομοθεσία που διέπει την ασφάλεια τροφίμων και ποτών.
Ειδικά θέματα φυσικής
Γενική χημεία
Αρχές διατροφής I, II
Μοριακή βιολογία και γενετική
Αναλυτική χημεία
Μηχανική τροφίμων
Εισαγωγή στην τεχνολογία και έλεγχο τροφίμων και ποτών
Πρακτική εφαρμογή στην ειδικότητα
Μικροβιολογία
Χημεία τροφίμων
Επεξεργασία τροφίμων και ποτών Ι, ΙΙ
Συσκευασία τροφίμων και ποτών
Τεχνολογία και έλεγχος προϊόντων ζύμης
 • Η φοίτηση στα Ι.Ε.Κ. (Δημόσια και ιδιωτικά) είναι πέντε (5) συνολικά εξαμήνων – 2 έτη - , επιμερισμένη σε τέσσερα (4) εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης συνολικής διάρκειας 1.200 διδακτικές ώρες ειδικότητας και σε ένα εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας συνολικής διάρκειας 960 ωρών. Το πέμπτο εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης δύναται να λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια του τρίτου και του τέταρτου εξαμήνου φοίτησης. Το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα κατάρτισης καθορίζεται σε 20 ώρες. Ο μέγιστος αριθμός των ωρών διδασκαλίας καθορίζεται σε οκτώ (8) ώρες ανά ημέρα κατάρτισης.
 • Με την επιτυχή ολοκλήρωση του διετούς κύκλου σπουδών οι απόφοιτοι αποκτούν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης, που τους δίνει δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης που διενεργούνται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., και οδηγούν στην απόκτηση Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας επιπέδου 5 (Σύμφωνα με το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων).
 • Στις εξετάσεις του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. συμμετέχουν ισότιμα οι απόφοιτοι όλων των Ι.Ε.Κ. της χώρας, δημοσίων και ιδιωτικών, εξεταζόμενοι τόσο σε θεωρητικό, όσο και σε πρακτικό μέρος. Οι Βεβαιώσεις Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.) που απονέμουν τα Ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. είναι απολύτως ισότιμες των Δημοσίων Ι.Ε.Κ. Με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών, καταρτίζεται εθνικός κατάλογος αναγνωρισμένων επαγγελμάτων και καθορίζονται τα επίπεδα επαγγελματικής κατάρτισης, που προβλέπονται για κάθε επάγγελμα.
Γιατί να επιλέξετε το ΙΕΚ Open Mellon

Εκμάθηση και πιστοποίηση στους Η/Υ

Ενισχυτική διδασκαλία

Μαθήματα Αγγλικών

Διαχείριση σταδιοδρομίας

 

Πρακτική άσκηση

Υποστήριξη επιχειρηματικότητας

Χρήση των εργαστηρίων

Διασύνδεση με το εξωτερικό

Συνεργαζόμενες Επιχειρήσεις
 

Θα ήθελα πληροφορίες για την ειδικότητα του Στελέχους Τεχνολογίας και Ελέγχου Τροφίμων & Ποτών

Ονοματεπώνυμο (απαραίτητο)

Το email σας (απαραίτητο)

Τηλέφωνο (απαραίτητο)

Συμφωνώ με την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων.