texnikos-agrotourismou
Η Ελλάδα διαθέτει ανεξάντλητους φυσικούς πόρους που διαφέρουν από περιοχή σε περιοχή, ιστορία, παράδοση, γαστρονομία, στοιχεία που προσφέρονται για την ανάπτυξη του Αγροτουρισμού και συνεπώς των στελεχών που μπορούν να απορροφηθούν στον τομέα.

Ο/Η «Τεχνικός Αγροτουρισμού» μπορεί να ασχολείται με:

 • την οργάνωση & διαχείριση αγροτουριστικών επιχείρησεων & την παροχή υπηρεσιών τουρισμού

 • την παρασκευή τοπικών παραδοσιακών προϊόντων ονομασίας προελεύσεως

 • την κατασκευή ειδών λαϊκής τέχνης

 • δραστηριότητες μάρκετινγκ, διαφήμισης, δημοσίων σχέσεων & προωθητικές ενέργειες

O/η απόφοιτος/η της ειδικότητας «Τεχνικός Αγροτουρισμού» του Ι.Ι.Ε.Κ. Open Mellon, αποκτά ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας, καθώς θα είναι ικανός/ή να στηρίξει μια σειρά παραγωγικών δραστηριοτήτων, τόσο στον τομέα της παροχής υπηρεσιών, όσο και στον τομέα της παραγωγής μεταποιημένων αγροτικών προϊόντων και ειδών λαϊκής τέχνης.

Ο συνδυασμός τεχνογνωσίας σε επίπεδο διοίκησης επιχειρήσεων και σε επίπεδο συντονισμού μονάδων μεταποίησης αγροτικών προϊόντων, σύμφωνα με την μέχρι τώρα εμπειρία, κρίνεται ως άκρως δελεαστικός για το χώρο, εξαιτίας της έλλειψης εξειδικευμένου προσωπικού. Η έλλειψη αυτή είναι περισσότερο έντονη σε περιοχές με χρόνιες αναπτυξιακές ανασχέσεις, όπου οι περιορισμένες δυνατότητες απασχόλησης δεν κατάφεραν να συγκρατήσουν άτομα με δεξιότητες.

Η δημιουργία όμως μονάδων αγροτουρισμού έρχεται να αναστρέψει αυτή την αρνητική δυναμική και να προσελκύσει εξειδικευμένο προσωπικό στη λειτουργία των επιχειρήσεων αυτών. Ήδη έχουν συσταθεί σύμφωνα με εκτιμήσεις 3.000-5.000 αγροτουριστικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα.

 • Ο απόφοιτος της ειδικότητας «Τεχνικός Αγροτουρισμού», μπορεί να εργαστεί σε κάθε είδους ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που προσφέρουν υπηρεσίες αγροτουρισμού και ειδικότερα στα διάφορα τμήματα αυτών.
 • Σημαντικές ευκαιρίες απασχόλησης παρουσιάζονται επίσης σε κάθε είδους επισιτιστικές επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν κύρια τοπικά παραγόμενα παραδοσιακά προϊόντα.
 • Σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο της μεταποίησης αγροτικών προϊόντων και παραγωγής προϊόντων λαϊκής τέχνης, τόσο στο αμιγές παραγωγικό επίπεδο, όσο και στο κομμάτι της διοίκησής τους, καθώς και σε επιχειρήσεις που προσφέρουν υπηρεσίες εναλλακτικών μορφών τουρισμού.
Σπουδάζοντας την ειδικότητα «Τεχνικός Αγροτουρισμού» θα αποκτήσεις γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που θα σου επιτρέπουν:
 • Να διακρίνεις τα είδη και τις μορφές των αγροτουριστικών επιχειρήσεων.
 • Να αναλύεις τις προϋποθέσεις ανάπτυξης και εφαρμογής των κατάλληλων μορφών αγροτουρισμού σε σχέση με τα χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής.
 • Να εγκαθιστάς και να εκμεταλλεύεσαι μία βιολογική καλλιέργεια για την παραγωγή προϊόντων, τα οποία μπορούν να διατίθενται είτε από ένα ξενώνα αγροτουρισμού, είτε από μία επιχείρηση παραγωγής και πώλησης τοπικών παραδοσιακών προϊόντων βιολογικής γεωργίας.
 • Να διαχειρίζεσαι αποτελεσματικά μία γεωργική εγκατάσταση (δενδροκομείο, αμπελώνας, αγρός με φυτικές συλλογές, θερμοκήπιο κλπ.).
 • Να εφαρμόζεις τις βασικές αρχές management, την οικονομική θεωρία και να διαχειρίζεσαι τα λογιστικά κάθε είδους αγροτουριστικής επιχείρησης (μεταποίησης αγροτικών προϊόντων, παραγωγής ειδών λαϊκής τέχνης, δραστηριοτήτων στη φύση κλπ.).
 • Να σχεδιάζεις και να εφαρμόζεις το κατάλληλο σχέδιο Marketing για μία αγροτουριστική επιχείρηση, προκειμένου να προσδιορίζεις αποτελεσματικά την αγορά στόχο, να δημιουργείς ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και να ικανοποιείς τις ανάγκες αυτής της αγοράς, προωθώντας την κατάλληλη κάθε φορά υπηρεσία ή προϊόν.
Αγροτουρισμός & Ανάπτυξη
Στοιχεία Βιολογικής Γεωργίας
Γεωργικές Εγκαταστάσεις
Εμπορία (Marketing) Προϊόντων Αγροτουρισμού και Αγροβιοτεχνίας
Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα
Αγροτουριστικές Επιχειρήσεις
Αγροβιοτεχνίες
Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού Υπαίθρου
Ιδιοπαραγόμενα Γεωργικά Προϊόντα
Αγροτική Παράδοση και Λαϊκή Τέχνη
 • Η φοίτηση στα Ι.Ε.Κ. (Δημόσια και ιδιωτικά) είναι πέντε (5) συνολικά εξαμήνων – 2 έτη - , επιμερισμένη σε τέσσερα (4) εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης συνολικής διάρκειας 1.200 διδακτικές ώρες ειδικότητας και σε ένα εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας συνολικής διάρκειας 960 ωρών. Το πέμπτο εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης δύναται να λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια του τρίτου και του τέταρτου εξαμήνου φοίτησης. Το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα κατάρτισης καθορίζεται σε 20 ώρες. Ο μέγιστος αριθμός των ωρών διδασκαλίας καθορίζεται σε οκτώ (8) ώρες ανά ημέρα κατάρτισης.
 • Με την επιτυχή ολοκλήρωση του διετούς κύκλου σπουδών οι απόφοιτοι αποκτούν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης, που τους δίνει δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης που διενεργούνται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., και οδηγούν στην απόκτηση Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας επιπέδου 5 (Σύμφωνα με το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων).
 • Στις εξετάσεις του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. συμμετέχουν ισότιμα οι απόφοιτοι όλων των Ι.Ε.Κ. της χώρας, δημοσίων και ιδιωτικών, εξεταζόμενοι τόσο σε θεωρητικό, όσο και σε πρακτικό μέρος. Οι Βεβαιώσεις Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.) που απονέμουν τα Ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. είναι απολύτως ισότιμες των Δημοσίων Ι.Ε.Κ. Με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών, καταρτίζεται εθνικός κατάλογος αναγνωρισμένων επαγγελμάτων και καθορίζονται τα επίπεδα επαγγελματικής κατάρτισης, που προβλέπονται για κάθε επάγγελμα.
Γιατί να επιλέξετε το ΙΕΚ Open Mellon

Εκμάθηση και πιστοποίηση στους Η/Υ

Ενισχυτική διδασκαλία

Μαθήματα Αγγλικών

Διαχείριση σταδιοδρομίας

 

Πρακτική άσκηση

Υποστήριξη επιχειρηματικότητας

Χρήση των εργαστηρίων

Διασύνδεση με το εξωτερικό

Θα ήθελα πληροφορίες για την Ειδικότητα του Τεχνικού Αγροτουρισμού

Ονοματεπώνυμο (απαραίτητο)

Το email σας (απαραίτητο)

Τηλέφωνο (απαραίτητο)

Συμφωνώ με την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων.