Τεχνικός Αμπελουργίας & Οινολογίας

texnikos-ampelourgias
Ο αμπελοοινικός τομέας αποτελεί έναν από τους πλέον σημαντικούς κλάδους της ελληνικής αμπελουργίας αλλά και γενικά της γεωργικής παραγωγής. Η επένδυση των οινοπαραγωγών στην ποιότητα του οίνου, η πρόσληψη για αυτό το σκοπό οινολόγων και γεωπόνων εξειδικευμένων στην αμπελουργία, καθώς και ο εκσυγχρονισμός του παραγωγικού εξοπλισμού, τις τελευταίες δύο δεκαετίες, δίνει σημαντική ώθηση στον τομέα και κατά συνέπεια στους αποφοίτους της ειδικότητας.

Ο/Η «Τεχνικός Αμπελουργίας & Οινολογίας» είναι ο/η εργαζόμενος/η που απασχολείται σε:

 • αμπελουργικές, οινοποιητικές ή μικτές αμπελοοινικές επιχειρήσεις διαφόρων μορφών με αντικείμενο την καλλιέργεια αμπελώνων και την παραγωγή κρασιού

Παρά το γεγονός ότι η αμπελουργία και η παραγωγή κρασιού χρονολογούνται από την αρχαιότητα το επάγγελμα του Τεχνικού Αμπελουργίας & Οινολογίας, είναι σχετικά πρόσφατο.

Επιλέγοντας την ειδικότητα του Ι.Ι.Ε.Κ. Open Mellon, θα αποκτήσεις μία ευρύτητα γνώσεων και δεξιοτήτων σε αντικείμενα που σχετίζονται με τις επιστήμες της αμπελουργίας και της οινολογίας. Με την ανάπτυξη της σύγχρονης οινολογίας στην Ελλάδα, η οποία στηρίχθηκε πάνω στην επιστημονική γνώση των οινολόγων και των γεωπόνων αμπελουργίας, δημιουργήθηκε η ανάγκη για εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό.

Το εργατικό αυτό προσωπικό πρέπει να είναι σε θέση να συνδράμει στις προσπάθειες των οινοποιών, των οινολόγων και των γεωπόνων για τη βελτίωση του αμπελοοινικού δυναμικού. Ο/Η «Τεχνικός Αμπελουργίας & Οινολογίας» έρχεται να καλύψει αυτή την ανάγκη.

O/Η απόφοιτος/η «Τεχνικός Αμπελουργίας & Οινολογίας» μπορεί να απασχοληθεί σε αμπελουργικές, οινοποιητικές ή μικτές αμπελοοινικές επιχειρήσεις διάφορων μορφών, καλύπτοντας ανάγκες τεχνικής, οργανωτικής και διαχειριστικής φύσεως σε όλες τις φάσεις της παραγωγικής, μεταποιητικής και εμπορικής διαδικασίας.

 • ιδιωτικούς, συνεταιριστικούς ή κρατικούς αμπελώνες
 • φυτώρια
 • οινοβιομηχανίες και σταφιδοεργοστάσια
 • φορείς εμπορίας και τυποποίησης
 • οινολογικά εργαστήρια, ιδρύματα και σταθμούς έρευνας
Σπουδάζοντας την ειδικότητα «Τεχνικός Αμπελουργίας & Οινολογίας» θα μπορείς να διαχειρίζεσαι και να επιλύεις προβλήματα που σχετίζονται από την επιλογή της θέσης του αμπελώνα, της κατάλληλης ποικιλίας οινοποιίας και της καλλιεργητικής τεχνικής έως την εφαρμογή ορθών πρακτικών στην οινοποίηση για την παραγωγή αμπελοοινικών προϊόντων. Θα είσαι ικανός να:
 • Εφαρμόζεις τις καλλιεργητικές φροντίδες της αμπέλου για την παραγωγή σταφυλιών
 • Επιλέγεις και συμμετέχεςι στην εγκατάσταση και στη συντήρηση των απαραίτητων για τις ανάγκες της επιχείρησης γεωργικών μηχανημάτων/εξοπλισμού καθώς και των εγκαταστάσεων και κατασκευών
 • Πραγματοποιείς εργασίες για τη Διαχείριση Ασφάλειας & Ποιότητας στην παραγωγή σταφυλιών
 • Εφαρμόζεις τις ενδεδειγμένες πρακτικές οινοποίησης σε συνεργασία με τον οινολόγο/υπεύθυνο παραγωγής
 • Χειρίζεσαι και συντηρείς τον εξοπλισμό και τις εγκαταστάσεις του οινοποιείου
 • Πραγματοποιείς εργασίες για τη Διαχείριση Ασφάλειας & Ποιότητας στην παραγωγή οίνου
Αμπελουργία Ι
Φυτική Παραγωγή I
Στοιχεία Βιολογικής Γεωργίας
Φυτική Παραγωγή II
Γενική δενδροκομία
Ποιοτικός και Οργανοληπτικός Έλεγχος Οινικών Προϊόντων
Φυτοπαθολογία αμπέλου
Οργανική Χημεία και Βιοχημεία
Τεχνική Γευσιγνωσίας
Διαχείριση της γονιμότητας του εδάφους
Τεχνική Οινικών Προϊόντων
 • Η φοίτηση στα Ι.Ε.Κ. (Δημόσια και ιδιωτικά) είναι πέντε (5) συνολικά εξαμήνων – 2 έτη - , επιμερισμένη σε τέσσερα (4) εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης συνολικής διάρκειας 1.200 διδακτικές ώρες ειδικότητας και σε ένα εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας συνολικής διάρκειας 960 ωρών. Το πέμπτο εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης δύναται να λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια του τρίτου και του τέταρτου εξαμήνου φοίτησης. Το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα κατάρτισης καθορίζεται σε 20 ώρες. Ο μέγιστος αριθμός των ωρών διδασκαλίας καθορίζεται σε οκτώ (8) ώρες ανά ημέρα κατάρτισης.
 • Με την επιτυχή ολοκλήρωση του διετούς κύκλου σπουδών οι απόφοιτοι αποκτούν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης, που τους δίνει δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης που διενεργούνται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., και οδηγούν στην απόκτηση Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας επιπέδου 5 (Σύμφωνα με το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων).
 • Στις εξετάσεις του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. συμμετέχουν ισότιμα οι απόφοιτοι όλων των Ι.Ε.Κ. της χώρας, δημοσίων και ιδιωτικών, εξεταζόμενοι τόσο σε θεωρητικό, όσο και σε πρακτικό μέρος. Οι Βεβαιώσεις Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.) που απονέμουν τα Ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. είναι απολύτως ισότιμες των Δημοσίων Ι.Ε.Κ. Με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών, καταρτίζεται εθνικός κατάλογος αναγνωρισμένων επαγγελμάτων και καθορίζονται τα επίπεδα επαγγελματικής κατάρτισης, που προβλέπονται για κάθε επάγγελμα.
Γιατί να επιλέξετε το ΙΕΚ Open Mellon

Εκμάθηση και πιστοποίηση στους Η/Υ

Ενισχυτική διδασκαλία

Μαθήματα Αγγλικών

Διαχείριση σταδιοδρομίας

 

Πρακτική άσκηση

Υποστήριξη επιχειρηματικότητας

Χρήση των εργαστηρίων

Διασύνδεση με το εξωτερικό

Συνεργαζόμενες Επιχειρήσεις

Θα ήθελα πληροφορίες για την ειδικότητα του Τεχνικού Αμπελουργίας & Οινολογίας

Ονοματεπώνυμο (απαραίτητο)

Το email σας (απαραίτητο)

Τηλέφωνο (απαραίτητο)

Συμφωνώ με την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων.