Τεχνικός Γαλακτοκομίας – Τυροκόμος

tyrokomos
Η γαλακτοκομία και τυροκομία συνδυάζει την παράδοση με την υψηλή τεχνολογία. Οι συνταγές εκτελούνται σήμερα χρησιμοποιώντας την τελευταία λέξη της μικροβιολογίας, της τεχνολογίας διεργασιών και της ρομποτικής κάτω από πολύ αυστηρές υγιεινολογικές απαιτήσεις.

Σκοπός της ειδικότητας είναι η δημιουργία του κατάλληλου ανθρώπινου δυναμικού που θα μπορεί να εφαρμόζει τις απαραίτητες διαδικασίες για την παραγωγή ανταγωνιστικών γαλακτοκομικών και τυροκομικών προϊόντων με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας.

«Τεχνικός Γαλακτοκομίας - Τυροκόμος» είναι ο καταρτισμένος επαγγελματίας, ο οποίος απασχολείται:

 • στην παραγωγή διαφόρων μορφών τυποποιημένου ή μεταποιημένου γάλακτος (φρέσκο, παστεριωμένο, υψηλής παστερίωσης, UHT, συμπυκνωμένο, σκόνη κλπ)

 • στην παραγωγή προϊόντων τυποποιημένου ή μεταποιημένου γάλακτος (βούτυρο, κρέμα γάλακτος, τυρί, γιαούρτη, επιδόρπια γάλακτος κλπ)

Η ανάπτυξη του κλάδου των γαλακτοκομικών και τυροκομικών προϊόντων τα τελευταία 25 χρόνια είναι εντυπωσιακή. Δημιουργούνται νέες κτηνοτροφικές μονάδες μεγάλης δυναμικότητας, με αποτέλεσμα την ανάπτυξη βιομηχανικών μονάδων, με υπερσύγχρονο εξοπλισμό, που παράγουν γάλα, γιαούρτη, τυριά. Παράλληλα όμως, παρουσιάζεται και μία έλλειψη μεταποιητικών μονάδων στην ύπαιθρο, οι οποίες μπορούν να λειτουργήσουν ως μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις παράγοντας γαλακτοκομικά προϊόντα με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.

Οι σπουδαστές της ειδικότητας «Τεχνικός Γαλακτοκομίας – Τυροκόμος», θα λάβουν υψηλού επιπέδου κατάρτιση πάνω στις σύγχρονες τάσεις της παραγωγής και της επεξεργασίας γάλακτος, προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες τόσο των μεσαίων και μεγάλων μονάδων επεξεργασίας γάλακτος και παραγωγής τυροκομικών προϊόντων, όσο και για να μπορέσουν να λειτουργήσουν μόνοι τους, μία μικρή οικογενειακή επιχείρηση στον κλάδο της γαλακτοκομίας – τυροκομίας.

Στην αγορά εργασίας μόνο το 10% περίπου των εργαζομένων που ασχολείται με το επάγγελμα, έχουν εκπαιδευθεί σε Τεχνικά σχολεία. Το 90% έχουν εμπειρική ειδίκευση.
O απόφοιτος «Τεχνικός Γαλακτοκομίας - Τυροκόμος» μπορεί να απασχοληθεί σε πάσης φύσεως μονάδες οι οποίες ασχολούνται με τη συλλογή, επεξεργασία, μεταποίηση, τυποποίηση και συσκευασία γάλακτος και προϊόντων αυτού.

 • σταθμούς συλλογής
 • εργοστάσια γάλακτος
 • εργοστάσια γιαούρτης - επιδορπίων
 • τυροκομεία
Σπουδάζοντας την ειδικότητα «Τεχνικός Γαλακτοκομίας - Τυροκόμος» θα είσαι ικανός να εφαρμόσεις τις διαδικασίες που απαιτούνται σε όλη την αλυσίδα μεταποίησης και τυποποίησης του γάλακτος, από τη φάση της παραλαβής του στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας, μέχρι και την παράδοση του τελικού προϊόντος στις αποθήκες. Θα μπορείς να:
 • Προετοιμάζεις και να εκτελείς την παραγωγή με βάση το πρόγραμμα παραγωγής τις συνταγές και τις γενικές και ειδικές οδηγίες που ισχύουν για το κάθε προϊόν.
 • Εκτελείς τις διεργασίες μεταποίησης και τυποποίησης του προϊόντος είτε χειρωνακτικά είτε (ημι) αυτόματα (μέσω χειριστηρίων control room ή local control panels), αναλόγως του είδους του εξοπλισμού διεργασιών.
 • Συσκευάζεις το προϊόν είτε χειρωνακτικά είτε (ημι) αυτόματα (μέσω local control panels), αναλόγως του είδους του εξοπλισμού συσκευασίας.
 • Διενεργείς ο ίδιος ή φροντίζεις για τη διενέργεια δειγματοληψιών και ελέγχων-μετρήσεων επί των πρώτων υλών και των ενδιαμέσων και τελικών προϊόντων.
 • Μελετάς αλλά και υποστηρίζεις την τεκμηρίωση του συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας.
 • Εκτελείς τη φυσική και εν μέρει τη λογιστική διαχείριση α΄υλών, υλικών συσκευασίας, ενδιαμέσων και ετοίμων προϊόντων, χρησιμοποιώντας τον κατάλληλο εξοπλισμό μεταγγίσεων, μεταφορών και καταγραφής (μηχανοργάνωση, barcoding, RFID).
Παραγωγή και αξιοποίηση γάλακτος
Μικροβιολογία γάλακτος
Εξοπλισμός και Οργάνωση Βιομηχανιών Γάλακτος
Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα
Τυροκομία ΙΙ
Υγιεινή και ασφάλεια εργασίας - Προστασία περιβάλλοντος
Οργάνωση Επιχείρησης - Marketing
Τεχνολογία και έλεγχος προϊόντων γάλακτος
Γεωργικές εγκαταστάσεις
 • Η φοίτηση στα Ι.Ε.Κ. (Δημόσια και ιδιωτικά) είναι πέντε (5) συνολικά εξαμήνων – 2 έτη - , επιμερισμένη σε τέσσερα (4) εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης συνολικής διάρκειας 1.200 διδακτικές ώρες ειδικότητας και σε ένα εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας συνολικής διάρκειας 960 ωρών. Το πέμπτο εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης δύναται να λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια του τρίτου και του τέταρτου εξαμήνου φοίτησης. Το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα κατάρτισης καθορίζεται σε 20 ώρες. Ο μέγιστος αριθμός των ωρών διδασκαλίας καθορίζεται σε οκτώ (8) ώρες ανά ημέρα κατάρτισης.
 • Με την επιτυχή ολοκλήρωση του διετούς κύκλου σπουδών οι απόφοιτοι αποκτούν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης, που τους δίνει δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης που διενεργούνται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., και οδηγούν στην απόκτηση Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας επιπέδου 5 (Σύμφωνα με το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων).
 • Στις εξετάσεις του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. συμμετέχουν ισότιμα οι απόφοιτοι όλων των Ι.Ε.Κ. της χώρας, δημοσίων και ιδιωτικών, εξεταζόμενοι τόσο σε θεωρητικό, όσο και σε πρακτικό μέρος. Οι Βεβαιώσεις Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.) που απονέμουν τα Ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. είναι απολύτως ισότιμες των Δημοσίων Ι.Ε.Κ. Με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών, καταρτίζεται εθνικός κατάλογος αναγνωρισμένων επαγγελμάτων και καθορίζονται τα επίπεδα επαγγελματικής κατάρτισης, που προβλέπονται για κάθε επάγγελμα.
Γιατί να επιλέξετε το ΙΕΚ Open Mellon

Εκμάθηση και πιστοποίηση στους Η/Υ

Ενισχυτική διδασκαλία

Μαθήματα Αγγλικών

Διαχείριση σταδιοδρομίας

 

Πρακτική άσκηση

Υποστήριξη επιχειρηματικότητας

Χρήση των εργαστηρίων

Διασύνδεση με το εξωτερικό

Συνεργαζόμενες Επιχειρήσεις

Θα ήθελα πληροφορίες για την ειδικότητα του Στελέχους Στελέχους Τεχνικού Γαλακτοκομίας - Τυροκομίας

Ονοματεπώνυμο (απαραίτητο)

Το email σας (απαραίτητο)

Τηλέφωνο (απαραίτητο)

Συμφωνώ με την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων.