texnikos-melissokomias
Η μελισσοκομία απαιτεί μεγάλη επένδυση στη γνώση, διότι εκμεταλλεύεται μη εξημερωθέντες οργανισμούς του ζωικού βασιλείου (έντομα) με ιδιαίτερη συμπεριφορά και απαιτήσεις.

Οι απόφοιτοι/ες της ειδικότητας «Τεχνικός μελισσοκομίας» έχοντας κατανοήσει πλήρως τη βιολογία και τη συμπεριφορά της μέλισσας, μπορούν να έχουν συνεχή πληροφόρηση για τη νέα τεχνολογία και τις επιστημονικές εξελίξεις του κλάδου και να τις ενσωματώνουν στην παραγωγική διαδικασία. Είναι ικανοί:

 • να ιδρύσουν και να διαχειριστούν μια μελισσοκομική εκμετάλλευση

 • να προσεγγίζουν με επιστημονικό τρόπο τα προβλήματα που εμφανίζονται κατά την παραγωγική διαδικασία

 • να διαχειρίζονται ορθολογικά την εκμετάλλευσή τους, ώστε να παράγουν ποιοτικά και ανταγωνιστικά προϊόντα

Σπουδάζοντας «Τεχνικός μελισσοκομίας» στο ΙΕΚ Open Mellon θα έχεις γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να παράγεις προϊόντα και να παρέχεις υπηρεσίες που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες του καταναλωτικού κοινού και τη ζήτηση σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Θα αποκτήσεις γνώση των κρίσιμων αρχών και παραγόντων που εξασφαλίζουν την ικανότητα στην εξάσκηση σύγχρονης μελισσοκομικής δραστηριότητας και ειδικές γνώσεις που συνδέονται με τις τεχνικές εκτροφής, πολλαπλασιασμού, αντιμετώπισης ασθενειών και τεχνολογικών μέσων.

Θα καταρτιστείς στην βιολογία, τις φυλές, τον πολλαπλασιασμό, τη διάγνωση ασθενειών και τη διατροφική συμπεριφορά των διατρεφομένων ειδών. Θα γνωρίσεις ειδικούς χειρισμούς που απαιτούνται για την παραγωγή, επεξεργασία, συσκευασία και συντήρηση των προϊόντων του μελισσοκομικού κλάδου.

Οι απόφοιτοι της ειδικότητας «Τεχνικός μελισσοκομίας» μπορούν:

 • να λειτουργήσουν μια μελισσοκομική εκμετάλλευση σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας και για όλα τα μελισσοκομικά προϊόντα.
 • να εργαστούν σαν εξειδικευμένοι τεχνικοί σε μελισσοκομική εκμετάλλευση, σε μονάδες επεξεργασίας και τυποποίησης μελισσοκομικών προϊόντων ή στον δημόσιο τομέα και την τοπική αυτοδιοίκηση σε αντίστοιχες θέσεις.

Σπουδάζοντας την ειδικότητα του Ι.Ι.Ε.Κ. Open Mellon «Τεχνικός μελισσοκομίας», θα αποκτήσεις γνώσεις και δεξιότητες που θα σου επιτρέπουν:

 • να φροντίζεις για την καλή διατροφική κατάσταση των μελισσιών, να παρακολουθείς τις ανθοφορίες των μελισσοκομικών φυτών της περιοχής και σε περίπτωση έλλειψης τροφής να τα μεταφέρεις ή να τα τροφοδοτείς με τεχνητές τροφές που θα παρασκευάζεις ο ίδιος.
 • να παράγεις μέλι, αλλά και όλα τα μελισσοκομικά προϊόντα που απαιτούν αυξημένες γνώσεις και δεξιότητες, όπως βασιλικό πολτό, γύρη, πρόπολη, κερί κλπ.
 • να προβαίνεις στην αρχική επεξεργασία, συντήρηση και συσκευασία των προϊόντων σου.
 • να πολλαπλασιάζεις ο ίδιος τα μελισσοσμήνη σου παράγοντας βασίλισσες με σύγχρονες μεθόδους και να παράγεις για πώληση νέα μελισσοσμήνη ή βασίλισσες.
 • να συντηρείς και να επισκευάζεις τον εξοπλισμό της εκμετάλλευσης.
 • να παρακολουθείς την υγεία των μελισσών και να δρας προληπτικά ή θεραπευτικά για την αντιμετώπιση εχθρών και ασθενειών.
Γενική Εντομολογία
Εισαγωγή στη Μελισσοκομία
Βιολογία της Μέλισσας
Φυσικοί Πόροι και Περιβάλλον
Γεωργική Τεχνική Ι, ΙΙ
Γεωργική Οικονομία – Αγροτική Πολιτική
Τεχνική Επικοινωνίας – Επιχειρηματικότητα
Κοστολόγηση Αγροτικών Προϊόντων
Μάρκετινγκ Αγροτικών προϊόντων
Οργάνωση και Διοίκηση Γεωργικών Επιχειρήσεων
Μελισσοκομικός Εξοπλισμός – Εγκατάσταση του Μελισσοκομείου
Εχθροί και ασθένειες μελισσών Ι,ΙΙ
Μελισσοκομικοί Χειρισμοί Ι, ΙΙ, ΙΙΙ
Μελισσοκομικά Φυτά Ι, ΙΙ
Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασίας
Βασιλοτροφία – Παραγωγή βασιλικού πολτού I, II
Προϊόντα κυψέλης
Σηροτροφία Ι,ΙΙ
 • Η φοίτηση στα Ι.Ε.Κ. (Δημόσια και ιδιωτικά) είναι πέντε (5) συνολικά εξαμήνων – 2 έτη - , επιμερισμένη σε τέσσερα (4) εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης συνολικής διάρκειας 1.200 διδακτικές ώρες ειδικότητας και σε ένα εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας συνολικής διάρκειας 960 ωρών. Το πέμπτο εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης δύναται να λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια του τρίτου και του τέταρτου εξαμήνου φοίτησης. Το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα κατάρτισης καθορίζεται σε 20 ώρες. Ο μέγιστος αριθμός των ωρών διδασκαλίας καθορίζεται σε οκτώ (8) ώρες ανά ημέρα κατάρτισης.
 • Με την επιτυχή ολοκλήρωση του διετούς κύκλου σπουδών οι απόφοιτοι αποκτούν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης, που τους δίνει δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης που διενεργούνται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., και οδηγούν στην απόκτηση Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας επιπέδου 5 (Σύμφωνα με το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων).
 • Στις εξετάσεις του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. συμμετέχουν ισότιμα οι απόφοιτοι όλων των Ι.Ε.Κ. της χώρας, δημοσίων και ιδιωτικών, εξεταζόμενοι τόσο σε θεωρητικό, όσο και σε πρακτικό μέρος. Οι Βεβαιώσεις Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.) που απονέμουν τα Ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. είναι απολύτως ισότιμες των Δημοσίων Ι.Ε.Κ. Με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών, καταρτίζεται εθνικός κατάλογος αναγνωρισμένων επαγγελμάτων και καθορίζονται τα επίπεδα επαγγελματικής κατάρτισης, που προβλέπονται για κάθε επάγγελμα.
Γιατί να επιλέξετε το ΙΕΚ Open Mellon

Εκμάθηση και πιστοποίηση στους Η/Υ

Ενισχυτική διδασκαλία

Μαθήματα Αγγλικών

Διαχείριση σταδιοδρομίας

 

Πρακτική άσκηση

Υποστήριξη επιχειρηματικότητας

Χρήση των εργαστηρίων

Διασύνδεση με το εξωτερικό

Θα ήθελα πληροφορίες για την Ειδικότητα του Τεχνικού Μελισσοκομίας

Ονοματεπώνυμο (απαραίτητο)

Το email σας (απαραίτητο)

Τηλέφωνο (απαραίτητο)

Συμφωνώ με την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων.