Τεχνικός Ποτοποιίας Αποσταγματοποιίας

texnikos-potopoiias-apostagmatopoiias
Ο κάτοχος διπλώματος Ι.Ε.Κ στην ειδικότητα «Τεχνικός Ποτοποιίας - Αποσταγματοποιίας» έχει πιστοποιημένες ικανότητες, δεξιότητες και τεχνικές πληροφορίες, που τον καθιστούν ικανό να εργάζεται σαν ειδικευμένος εργαζόμενος σε επιχειρήσεις παραγωγής και διάθεσης προϊόντων Ποτοποιίας και Αποσταγματοποιίας.

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις ισχύουσες διατάξεις λειτουργίας των μονάδων παραγωγής ποτών και αποσταγμάτων συμμετέχει στις ακόλουθες επαγγελματικές δραστηριότητες:

 • Αξιοποίηση πρώτων υλών ποτοποιίας – αποσταγματοποιίας (προμήθεια, διαχείριση, ποιοτικός έλεγχος) και προετοιμασία πρώτων υλών.

 • Παρασκευή αλκοολούχων και μη αλκοολούχων ποτών.

 • Έλεγχο λειτουργίας μηχανολογικού εξοπλισμού και συσκευών απόσταξης για την παραγωγή ποτών και αποσταγμάτων.

 • Ποιοτικό έλεγχο προϊόντων ποτοποιίας – αποσταγματοποιίας και εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας στην παραγωγή.

Ο κλάδος της ποτοποιίας – αποσταγματοποιίας υπάγεται στις μεταποιητικές βιομηχανίες και συγκεκριμένα στη βιομηχανία τροφίμων και ποτών, στην οποία κατέχει την τρίτη θέση από πλευράς βαρύτητας, με 13% των συνολικών επιχειρήσεων, 14% του εργατικού δυναμικού και 17% των συνολικών πωλήσεων.

Ο «Τεχνικός Ποτοποιίας - Αποσταγματοποιίας» είναι ειδικευμένος τεχνικός που απασχολείται στις επιχειρήσεις του κλάδου:

 • στο τμήμα παραγωγής
 • στο εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου
 • στο τμήμα προώθησης των προϊόντων

Οι απόφοιτοι της ειδικότητας «Τεχνικός Ποτοποιίας - Αποσταγματοποιίας» απασχολούνται:

 • σε επιχειρήσεις παραγωγής ποτών και αποσταγμάτων
 • σε επιχειρήσεις παραγωγής οίνου και ζύθου
 • σε επιχειρήσεις παραγωγής αναψυκτικών
 • σε εργαστήρια αναλύσεων αλκοολούχων ποτών, αναψυκτικών και νερού

Σπουδάζοντας «Τεχνικός Ποτοποιίας - Αποσταγματοποιίας» θα έχεις:

 • γνώση της τεχνολογίας παραγωγής διαφόρων προϊόντων (αποσταγμάτων, αλκοολούχων και μη ποτών, καθώς και αναψυκτικών)
 • γνώση και δεξιότητα χειρισμού διαφόρων μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται στη διαδικασία της παραγωγής
 • γνώση των βασικών παραμέτρων των πρώτων υλών και των τελικών προϊόντων του ποιοτικού ελέγχου
 • γνώσεις οικονομίας, λογιστικής, μάρκετινγκ, οργάνωσης και διαχείρισης ειδικές γνώσεις που έχουν σχέση με την αυτοματοποιημένη παραγωγή και το χειρισμό οργάνων ελέγχου που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή και τα εργαστήρια
Αμπελουργία Ι
Εισαγωγή στην Επιστήμη Τροφίμων
Χημεία
Αρχές Διατροφής
Υγιεινή και Ασφάλεια στον εργασιακό χώρο
Στοιχεία μηχανολογίας-Ηλεκτρολογίας
Χημεία Τροφίμων με στοιχεία Μικροβιολογίας
Τεχνολογία Τροφίμων - Ποτών
Αρχές Νομοθεσίας Τροφίμων – Ποτών
Ποιότητα και Ασφάλεια Τροφίμων
Στοιχεία Εργατικού και εμπορικού Δικαίου
 • Η φοίτηση στα Ι.Ε.Κ. (Δημόσια και ιδιωτικά) είναι πέντε (5) συνολικά εξαμήνων – 2 έτη - , επιμερισμένη σε τέσσερα (4) εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης συνολικής διάρκειας 1.200 διδακτικές ώρες ειδικότητας και σε ένα εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας συνολικής διάρκειας 960 ωρών. Το πέμπτο εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης δύναται να λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια του τρίτου και του τέταρτου εξαμήνου φοίτησης. Το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα κατάρτισης καθορίζεται σε 20 ώρες. Ο μέγιστος αριθμός των ωρών διδασκαλίας καθορίζεται σε οκτώ (8) ώρες ανά ημέρα κατάρτισης.
 • Με την επιτυχή ολοκλήρωση του διετούς κύκλου σπουδών οι απόφοιτοι αποκτούν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης, που τους δίνει δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης που διενεργούνται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., και οδηγούν στην απόκτηση Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας επιπέδου 5 (Σύμφωνα με το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων).
 • Στις εξετάσεις του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. συμμετέχουν ισότιμα οι απόφοιτοι όλων των Ι.Ε.Κ. της χώρας, δημοσίων και ιδιωτικών, εξεταζόμενοι τόσο σε θεωρητικό, όσο και σε πρακτικό μέρος. Οι Βεβαιώσεις Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.) που απονέμουν τα Ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. είναι απολύτως ισότιμες των Δημοσίων Ι.Ε.Κ. Με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών, καταρτίζεται εθνικός κατάλογος αναγνωρισμένων επαγγελμάτων και καθορίζονται τα επίπεδα επαγγελματικής κατάρτισης, που προβλέπονται για κάθε επάγγελμα.
Γιατί να επιλέξετε το ΙΕΚ Open Mellon

Εκμάθηση και πιστοποίηση στους Η/Υ

Ενισχυτική διδασκαλία

Μαθήματα Αγγλικών

Διαχείριση σταδιοδρομίας

 

Πρακτική άσκηση

Υποστήριξη επιχειρηματικότητας

Χρήση των εργαστηρίων

Διασύνδεση με το εξωτερικό

Θα ήθελα πληροφορίες για την Ειδικότητα του Τεχνικού Ποτοποιίας - Αποσταγματοποιίας

Ονοματεπώνυμο (απαραίτητο)

Το email σας (απαραίτητο)

Τηλέφωνο (απαραίτητο)

Συμφωνώ με την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων.