Τεχνικός συντήρησης και επισκευής Γεωργικών Μηχανημάτων

texnikos-synthrhshs-episkeyhs-gewrgikwn-mhxanhmatwn
Η εφαρμογή νέων τεχνολογιών που συντελείται με ταχύτατους ρυθμούς, δημιουργεί την ανάγκη διαρκούς επιμόρφωσης, εξειδίκευσης και δημιουργίας νέων στελεχών που θα καλύψουν τους τομείς της χρήσης, επισκευής, συντήρησης εμπορίας και ανταλλακτικών των γεωργικών μηχανημάτων.

Στόχος της ειδικότητας του «Τεχνικού συντήρησης και επισκευής γεωργικών μηχανημάτων» είναι:

 • η απάντηση γενικών και ειδικότερων γνώσεων και η καλλιέργεια τεχνικής κατάρτισης έτσι ώστε να είναι ευκολότερη η προώθηση του στην αγορά εργασίας ή για δική του απασχόληση

Τα γεωργικά μηχανήματα, απαραίτητα εργαλεία και σύντροφοι των αγροτών μας, συντελούν τα μέγιστα στην οικονομική ανάπτυξη της άμεσης περιφέρειας και είναι πλέον εξοπλισμένα με πολύπλοκα και ακριβά συστήματα, που χρειάζονται εξειδικευμένους τεχνικούς για την ρύθμιση, συντήρηση και επισκευή τους.

Σπουδάζοντας την ειδικότητα του «Τεχνικού συντήρησης και επισκευής γεωργικών μηχανημάτων» στο ΙΕΚ Open Mellon θα έχεις άρτια τεχνική κατάρτιση, να συντηρείς και να επισκευάζεις γεωργικά μηχανήματα, εργαζόμενος είτε σαν τεχνικός σε συνεργεία επισκευής και συντήρησης γεωργικών μηχανημάτων, που υπάρχει έλλειψη στην άμεση περιφέρεια, είτε σαν ελεύθερος επαγγελματίας, είτε ερασιτεχνικά στα δικά σου γεωργικά μηχανήματα.

Θα μπορείς να γνωρίζεις και να προτείνεις το γεωργικό μηχάνημα που θα θέλει να αγοράσει ο ενδιαφερόμενος, ανάλογα με την χρήση και θα γνωρίζεις την οργάνωση της αποθήκης του συνεργείου.

Ο απόφοιτος της ειδικότητας «Τεχνικός συντήρησης και επισκευής γεωργικών μηχανημάτων» μπορεί να απασχοληθεί ως:

 • Τεχνικός σε συνεργείο επισκευής και συντήρησης γεωργικών μηχανημάτων ή αυτοαπασχολούμενος.
 • Τεχνικός υπάλληλος σε κατάστημα εμπορίας γεωργικών μηχανημάτων ή αυτοαπασχολούμενος.
 • Τεχνικός υπάλληλος σε αποθήκη πώλησης ανταλλακτικών ή ακόμη και αυτοαπασχολούμενος.
 • Υπάλληλος σε οργανισμό ή γεωργική επιχείρηση ή συνεταιρισμό.

Ο «Τεχνικός συντήρησης και επισκευής γεωργικών μηχανημάτων» είναι εξειδικευμένο τεχνικό στέλεχος του Γεωργικού Τομέα. Θα είσαι ικανός να:

 • συντηρείς, να ρυθμίζεις και να επισκευάζεις γεωργικά μηχανήματα
 • οργανώνεις αποθήκη ανταλλακτικών
 • προτείνεις το γεωργικό μηχάνημα που θα θέλει να αγοράσει ο ενδιαφερόμενος, ανάλογα με την χρήση
 • οργανώνεις το συνεργείο, να προτείνεις βελτιώσεις των γεωργικών
 • μηχανημάτων ,να διαβάζεις άριστα το μηχανολογικό σχέδιο κλπ.
Μηχανική – Αντοχή Υλικών
Μηχανολογικό Σχέδιο Ι, ΙΙ
Στοιχεία Ηλεκτροτεχνίας
Μηχανουργική Τεχνολογία Ι, ΙΙ
Γεωργικά Μηχανήματα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV
Γεωργικός Ελκυστήρας Ι, ΙI, ΙII
Στοιχεία Μηχανών
Ηλεκτρικές Μηχανές
Εμπορία Γεωργικών Μηχανημάτων
Μηχανές Εσωτερικής Καύσης Ι, ΙΙ
Ηλεκτρικά Συστήματα Γεωργικών Μηχανημάτων
Όργανα & Μετρήσεις
Οργάνωση & Λειτουργία Συνεργείου
Εκμετάλλευση – Οργάνωση Γεωργικού Εξοπλισμού
Μηχ/κη Οχημάτων Ανώμαλων Εδαφών
Μηχ/ματα Εγγειοβελτιωτικών Έργων
Νέας Τεχνολογίας Συστήματα Αυτ/των
Χρήση Η/Υ
 • Η φοίτηση στα Ι.Ε.Κ. (Δημόσια και ιδιωτικά) είναι πέντε (5) συνολικά εξαμήνων – 2 έτη - , επιμερισμένη σε τέσσερα (4) εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης συνολικής διάρκειας 1.200 διδακτικές ώρες ειδικότητας και σε ένα εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας συνολικής διάρκειας 960 ωρών. Το πέμπτο εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης δύναται να λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια του τρίτου και του τέταρτου εξαμήνου φοίτησης. Το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα κατάρτισης καθορίζεται σε 20 ώρες. Ο μέγιστος αριθμός των ωρών διδασκαλίας καθορίζεται σε οκτώ (8) ώρες ανά ημέρα κατάρτισης.
 • Με την επιτυχή ολοκλήρωση του διετούς κύκλου σπουδών οι απόφοιτοι αποκτούν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης, που τους δίνει δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης που διενεργούνται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., και οδηγούν στην απόκτηση Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας επιπέδου 5 (Σύμφωνα με το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων).
 • Στις εξετάσεις του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. συμμετέχουν ισότιμα οι απόφοιτοι όλων των Ι.Ε.Κ. της χώρας, δημοσίων και ιδιωτικών, εξεταζόμενοι τόσο σε θεωρητικό, όσο και σε πρακτικό μέρος. Οι Βεβαιώσεις Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.) που απονέμουν τα Ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. είναι απολύτως ισότιμες των Δημοσίων Ι.Ε.Κ. Με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών, καταρτίζεται εθνικός κατάλογος αναγνωρισμένων επαγγελμάτων και καθορίζονται τα επίπεδα επαγγελματικής κατάρτισης, που προβλέπονται για κάθε επάγγελμα.
Γιατί να επιλέξετε το ΙΕΚ Open Mellon

Εκμάθηση και πιστοποίηση στους Η/Υ

Ενισχυτική διδασκαλία

Μαθήματα Αγγλικών

Διαχείριση σταδιοδρομίας

 

Πρακτική άσκηση

Υποστήριξη επιχειρηματικότητας

Χρήση των εργαστηρίων

Διασύνδεση με το εξωτερικό

Θα ήθελα πληροφορίες για την Ειδικότητα του Τεχνικού συντήρησης και επισκευής γεωργικών μηχανημάτων

Ονοματεπώνυμο (απαραίτητο)

Το email σας (απαραίτητο)

Τηλέφωνο (απαραίτητο)

Συμφωνώ με την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων.