Τεχνικός Τεχνολογικών Εφαρμογών και Εγκαταστάσεων σε Έργα Τοπίου και Περιβάλλοντος

texnikos-egkatastasewn-topiou
Συνδυάζοντας γνώσεις γεωπονίας, ανθοκομίας και αρχιτεκτονικού σχεδιασμού έχει τη δυνατότητα να διακρίνει τη δυναμική ανάπτυξης ενός τοπίου που μελετά, καταφέρνοντας να συνδυάσει το φυτικό υλικό με τις ανθρώπινες κατασκευές.

Οι απόφοιτοι/ες της ειδικότητας «Τεχνικός Τεχνολογικών Εφαρμογών και εγκαταστάσεων σε έργα τοπίου και περιβάλλοντος», μπορούν να ασχοληθούν με:

 • τον αρχικό αρχιτεκτονικό σχεδιασμό πλατειών, πάρκων, κήπων και λοιπών χώρων αναψυχής και πρασίνου

 • την κατασκευή πλατειών, πάρκων, κήπων και λοιπών χώρων αναψυχής και πρασίνου

 • τη φροντίδα για την αναπαραγωγή, τη μεταφύτευση, το κλάδεμα και τη συντήρηση των ανθοκομικών φυτών και δένδρων που βρίσκονται σε πλατείες και πάρκα, ώστε να δημιουργεί ένα ελκυστικό περιβάλλον.

Το παγκόσμιο πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής αλλά και η αναγκαιότητα χρηστής διαχείρισης των ενεργειακών πόρων, δημιούργησαν τις τελευταίες δύο δεκαετίες νέα δεδομένα για το σχεδιασμό, την ανάπλαση και την ανάπτυξη των πόλεων.

Ανέδειξαν ως αναγκαιότητα την στροφή προς τον πράσινο ή περιβαλλοντικό Αστικό Σχεδιασμό και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Οι απόφοιτοι της ειδικότητας θα έχουν αποκτήσει όλες τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες ώστε να καταστούν ανταγωνιστικοί στην αγορά εργασίας σε ένα αντικείμενο εργασίας που παρουσιάζει ιδιαίτερη δυναμική τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια.

Ο/Η απόφοιτος/η της ειδικότητας μπορεί να εργασθεί:

 • Ως υπεύθυνος ανάπτυξης και συντήρησης έργων τοπίου (π.χ. πάρκα, πλατειών).
 • Ως αυτοαπασχολούμενος αναλαμβάνοντας την περιποίηση κήπων και άλλων χώρων πρασίνου σε ιδιωτικές κατοικίες ή συγκροτήματα κατοικιών, επιχειρήσεων, καταστημάτων, εμπορικών κέντρων κ.ά.
 • Ως υπάλληλος στο δημόσιο τομέα και στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
 • Ως στέλεχος φυτοτεχνικών μονάδων σε όλο το φάσμα της παραγωγής καλλωπιστικών φυτών και της διαμόρφωσης αισθητικών χώρων πρασίνου.
Σπουδάζοντας την ειδικότητα «Τεχνικός Τεχνολογικών Εφαρμογών και εγκαταστάσεων σε έργα τοπίου και περιβάλλοντος» θα είσαι ικανός/ή να:
 • Χρησιμοποιείς τις βασικές αρχές αρχιτεκτονικής του τοπίου.
 • Σχεδιάζεις μικρά έργα διαμόρφωσης τοπίου, με τη χρήση εξειδικευμένων εφαρμογών λογισμικού.
 • Γνωρίζεις τις βασικές αρχές της λειτουργίας του φυσικού περιβάλλοντος και των οικοσυστημάτων, τις αξιοποιήσιμες δυνατότητές του και τους τρόπους εμπορικής διαχείρισης, συντήρησης και επέκτασής τους (δρυμοί, βιότοποι κ.α.).
 • Εφαρμόζεις τις κατάλληλες καλλιεργητικές τεχνικές για δένδρα θάμνους, άνθη και χλοοτάπητες.
 • Αναγνωρίζεις τα φυτά που χρησιμοποιούνται στην κηποτεχνία.
 • Εκτελείς βασικούς φυτωριακούς χειρισμούς και τεχνικές φύτευσης.
 • Εκτελείς βασικούς χειρισμούς συντήρησης πρασίνου.
 • Εγκαθιστάς δίκτυα άρδευσης.
 • Γνωρίζεις και να χρησιμοποιείς τις βασικές αρχές της γεωργικής.
Φυτοτεχνία
Γεωπονία
Αρδευτικά Δίκτυα - Εφαρμογές στην Κηποτεχνία
Φυτοπροστασία
Υγιεινή - Ασφάλεια εργασίας
Ανθοκηπευτικές Καλλιέργειες
Γεωργική οικονομία και Πολιτική
Πρακτική εφαρμογή στην ειδικότητα
Γεωπονία και Περιβάλλον
 • Η φοίτηση στα Ι.Ε.Κ. (Δημόσια και ιδιωτικά) είναι πέντε (5) συνολικά εξαμήνων – 2 έτη - , επιμερισμένη σε τέσσερα (4) εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης συνολικής διάρκειας 1.200 διδακτικές ώρες ειδικότητας και σε ένα εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας συνολικής διάρκειας 960 ωρών. Το πέμπτο εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης δύναται να λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια του τρίτου και του τέταρτου εξαμήνου φοίτησης. Το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα κατάρτισης καθορίζεται σε 20 ώρες. Ο μέγιστος αριθμός των ωρών διδασκαλίας καθορίζεται σε οκτώ (8) ώρες ανά ημέρα κατάρτισης.
 • Με την επιτυχή ολοκλήρωση του διετούς κύκλου σπουδών οι απόφοιτοι αποκτούν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης, που τους δίνει δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης που διενεργούνται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., και οδηγούν στην απόκτηση Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας επιπέδου 5 (Σύμφωνα με το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων).
 • Στις εξετάσεις του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. συμμετέχουν ισότιμα οι απόφοιτοι όλων των Ι.Ε.Κ. της χώρας, δημοσίων και ιδιωτικών, εξεταζόμενοι τόσο σε θεωρητικό, όσο και σε πρακτικό μέρος. Οι Βεβαιώσεις Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.) που απονέμουν τα Ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. είναι απολύτως ισότιμες των Δημοσίων Ι.Ε.Κ Με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών, καταρτίζεται εθνικός κατάλογος αναγνωρισμένων επαγγελμάτων και καθορίζονται τα επίπεδα επαγγελματικής κατάρτισης, που προβλέπονται για κάθε επάγγελμα.
Γιατί να επιλέξετε το ΙΕΚ Open Mellon

Εκμάθηση και πιστοποίηση στους Η/Υ

Ενισχυτική διδασκαλία

Μαθήματα Αγγλικών

Διαχείριση σταδιοδρομίας

 

Πρακτική άσκηση

Υποστήριξη επιχειρηματικότητας

Χρήση των εργαστηρίων

Διασύνδεση με το εξωτερικό

Θα ήθελα πληροφορίες για την ειδικότητα του Τεχνικού Τεχνολογικών Εφαρμογών και Εγκαταστάσεων σε Έργα Τοπίου και Περιβάλλοντος

Ονοματεπώνυμο (απαραίτητο)

Το email σας (απαραίτητο)

Τηλέφωνο (απαραίτητο)

Συμφωνώ με την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων.