Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Πολιτική απορρήτου:

Η Open Mellon Α.Ε. “Open Mellon” λειτουργεί το www.iekopenmellon.gr και μπορεί να λειτουργεί και άλλους ιστότοπους. Είναι πολιτική της Open Mellon να σέβεται το απόρρητό σας όσον αφορά τις πληροφορίες που ενδεχομένως συλλέγουμε κατά τη λειτουργία των ιστοτόπων μας.

Επισκέπτες ιστοτόπων

Όπως και οι περισσότεροι φορείς εκμετάλλευσης ιστότοπων, έτσι και η Open Mellon συλλέγει πληροφορίες μη προσωπικής αναγνώρισης που συνήθως διαθέτουν οι φυλλομετρητές ιστού και οι διακομιστές, όπως ο τύπος του προγράμματος περιήγησης, η προτίμηση γλώσσας, ο ιστότοπος αναφοράς και η ημερομηνία και ώρα κάθε αιτήματος επισκέπτη. Ο σκοπός της Open Mellon στη συλλογή μη προσωπικών πληροφοριών είναι η καλύτερη κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι επισκέπτες της Open Mellon χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα της. Από καιρό σε καιρό, η Open Mellon μπορεί να απελευθερώνει συνολικά μη προσωπικές πληροφορίες, π.χ. δημοσιεύοντας μια αναφορά σχετικά με τις τάσεις στη χρήση της ιστοσελίδας της.

Η Open Mellon συλλέγει πληροφορίες προσωπικής ταυτοποίησης όπως διευθύνσεις πρωτοκόλλου Internet (IP) για συνδεδεμένους χρήστες και για χρήστες που αφήνουν σχόλια σε blogs / sites του iekopenmellon.gr. H Open Mellon αποκαλύπτει μόνο καταγεγραμμένες διευθύνσεις IP χρηστών και ατόμων που σχολιάζουν τα άρθρα υπό τις ίδιες συνθήκες που χρησιμοποιεί και αποκαλύπτει προσωπικές πληροφορίες αναγνώρισης, όπως περιγράφεται παρακάτω, εκτός από το γεγονός ότι οι διευθύνσεις IP και οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι ορατές και αποκαλύπτονται στους διαχειριστές του blog.

Συγκέντρωση προσωπικών στοιχείων

Ορισμένοι επισκέπτες στις ιστοσελίδες της Open Mellon επιλέγουν να αλληλεπιδρούν με την ιστοσελίδα και με τρόπους που απαιτούν η Open Mellon να συλλέγει προσωπικά στοιχεία αναγνώρισης. Η ποσότητα και ο τύπος των πληροφοριών που συγκεντρώνει η Open Mellon εξαρτάται από τη φύση της αλληλεπίδρασης. Συγκεκριμένα, ζητούμε από τους επισκέπτες που εγγράφονται στο www.iekopenmellon.gr να παρέχουν λεπτομέρειες όπως όνομα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, χώρα, κατηγορία περιεχομένου που βλέπουν και τύπους πληροφοριών που επιλέγουν να αλληλεπιδρούν με το iekopenmellon.gr. Η Open Mellon συλλέγει τέτοιες πληροφορίες μόνο στο μέτρο που αυτό είναι απαραίτητο ή κατάλληλο για την εκπλήρωση του σκοπού της αλληλεπίδρασης του επισκέπτη με το www.iekopenmellon.gr. H Open Mellon δεν αποκαλύπτει πληροφορίες προσωπικής ταυτοποίησης εκτός από αυτές που περιγράφονται παρακάτω. Και οι επισκέπτες μπορούν πάντα να αρνηθούν να παρέχουν πληροφορίες προσωπικής ταυτοποίησης, με την παρατήρηση ότι μπορεί να τους εμποδίσει να συμμετάσχουν σε ορισμένες δραστηριότητες που σχετίζονται με τον ιστότοπο.

Συγκεντρωτικές στατιστικές

H Open Mellon μπορεί να συλλέγει στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη συμπεριφορά των επισκεπτών στις ιστοσελίδες της. Η Open Mellon μπορεί να προβάλει αυτές τις πληροφορίες δημοσίως ή να τις δώσει σε άλλους. Ωστόσο, η Open Mellon δεν αποκαλύπτει πληροφορίες προσωπικής ταυτοποίησης εκτός από αυτές που περιγράφονται παρακάτω.

Προστασία ορισμένων προσωπικών στοιχείων

Η Open Mellon αποκαλύπτει δυνητικά προσωπικά στοιχεία ταυτοποίησης και προσωπικής ταυτοποίησης μόνο σε εκείνα των υπαλλήλων της, των προμηθευτών και των συνδεδεμένων οργανισμών που (i) πρέπει να γνωρίζουν αυτές τις πληροφορίες για να τα επεξεργαστούν για λογαριασμό της Open Mellon ή για να παρέχουν υπηρεσίες διαθέσιμες στις ιστοσελίδες της Open Mellon και ii) που συμφώνησαν να μην το αποκαλύψουν σε άλλους. Μερικοί από αυτούς τους υπαλλήλους, προμηθευτές και συνεργάτες σε συνδεδεμένες οργανώσεις και επιχειρήσεις ενδέχεται να βρίσκονται εκτός της χώρας. Σε κάθε περίπτωση, οι αντισυμβαλλόμενοι και ο συνδεδεμένος οργανισμός/επιχείρηση συμμορφώνονται με το GDPR χρησιμοποιώντας τις ιστοσελίδες της Open Mellon, και συναινεί με τη μεταφορά αυτών των πληροφοριών σε αυτούς. Η Open Mellon δεν θα νοικιάσει ή δεν θα πουλήσει δυνητικά προσωπικά στοιχεία ταυτοποίησης και προσωπικής ταυτοποίησης σε κανέναν. Εκτός από τους υπαλλήλους, τους προμηθευτές και τους συνδεδεμένους οργανισμούς/επιχειρήσεις , όπως περιγράφηκε παραπάνω, η Open Mellon αποκαλύπτει δυνητικά προσωπικά αναγνωρίσιμες και προσωπικές πληροφορίες μόνο σε απάντηση κλήτευσης, δικαστικής εντολής ή άλλου κυβερνητικού αιτήματος ή όταν η Open Mellon πιστεύει με καλή πίστη ότι η αποκάλυψη είναι εύλογα αναγκαία για την προστασία της περιουσίας ή των δικαιωμάτων της Open Mellon, τρίτων ή του ευρύτερου κοινού. Εάν είστε εγγεγραμμένος χρήστης ενός ιστότοπου της Open Mellon και έχετε παράσχει τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, η Open Mellon μπορεί να σας στείλει ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να σας ενημερώσει σχετικά με τις νέες δυνατότητες, να ζητήσετε τα σχόλιά σας ή απλά να ενημερώσετε για το τι συμβαίνει με την Open Mellon και τις υπηρεσίες της. Αν μας στείλετε ένα αίτημα (για παράδειγμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω ενός από τους μηχανισμούς ανάδρασης), διατηρούμε το δικαίωμα να το δημοσιεύσουμε προκειμένου να διευκρινίσουμε ή να απαντήσουμε στο αίτημά σας ή να μας βοηθήσετε να υποστηρίξουμε άλλους χρήστες. Η Open Mellon λαμβάνει όλα τα μέτρα που είναι λογικά απαραίτητα για την προστασία από την μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση, μετατροπή ή καταστροφή δυνητικά προσωπικών στοιχείων ταυτοποίησης και προσωπικής αναγνώρισης.

Cookies

Ένα cookie είναι μια σειρά πληροφοριών που αποθηκεύει ένας ιστότοπος στον υπολογιστή ενός επισκέπτη και το οποίο ο επισκέπτης παρέχει στον ιστότοπο κάθε φορά που ο επισκέπτης επιστρέφει. O ιστότοπος www.iekopenmellon.gr χρησιμοποιεί cookies για να βοηθήσει την Open Mellon να εντοπίσει και να παρακολουθήσει τους επισκέπτες, τη χρήση του ιστότοπου www.iekopenmellon.gr και τις προτιμήσεις πρόσβασης στο δικτυακό τόπο. Οι επισκέπτες του www.iekopenmellon.gr που δεν επιθυμούν να τοποθετήσουν cookies στους υπολογιστές τους θα πρέπει να θέσουν τα προγράμματα περιήγησής τους να αρνηθούν τα cookies πριν χρησιμοποιήσουν τις ιστοσελίδες της Open Mellon, με το μειονέκτημα ότι ορισμένα χαρακτηριστικά των ιστοσελίδων της Open Mellon ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά χωρίς τη βοήθεια των cookies.

Μεταφορές επιχειρήσεων

Εάν πωληθεί η Open Mellon ή κάποια από τα περιουσιακά της στοιχεία ή στην περίπτωση που η Open Mellon κλείσει ή τεθεί σε πτώχευση, οι πληροφορίες των χρηστών θα είναι ένα από τα περιουσιακά στοιχεία που μεταβιβάζονται ή αποκτώνται από τρίτους. Με την πλοήγησή σας αναγνωρίζετε ότι αυτές οι μεταβιβάσεις μπορεί να συμβούν και ότι οποιοσδήποτε αγοραστής της Open Mellon μπορεί να συνεχίσει να χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας στοιχεία όπως ορίζεται στην παρούσα πολιτική.

Διαφημίσεις

Οι διαφημίσεις που εμφανίζονται σε κάποιον από τους ιστότοπούς μας ενδέχεται να παραδίδονται στους χρήστες από διαφημιστικούς συνεργάτες, οι οποίοι ενδέχεται να ορίζουν cookies. Αυτά τα cookies επιτρέπουν στον διακομιστή διαφημίσεων να αναγνωρίζει τον υπολογιστή σας κάθε φορά που σας στέλνει μια διαφήμιση στο διαδίκτυο για να συγκεντρώσει πληροφορίες σχετικά με εσάς ή άλλους χρήστες που χρησιμοποιούν τον υπολογιστή σας. Αυτές οι πληροφορίες επιτρέπουν στα διαφημιστικά δίκτυα, μεταξύ άλλων, να παρέχουν στοχευμένες διαφημίσεις που πιστεύουν ότι θα σας ενδιαφέρουν περισσότερο. Αυτή η Πολιτική Απορρήτου καλύπτει τη χρήση cookie από την Open Mellon και δεν καλύπτει τη χρήση cookie από οποιονδήποτε διαφημιζόμενο.

Αλλαγές Πολιτικής Απορρήτου

Παρόλο που οι περισσότερες αλλαγές είναι πιθανό να είναι ήσσονος σημασίας, η Open Mellon ενδέχεται να αλλάζει από καιρό σε καιρό την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και κατά τη διακριτική της ευχέρεια. Η Open Mellon ενθαρρύνει τους επισκέπτες να ελέγχουν συχνά αυτή τη σελίδα για οποιεσδήποτε αλλαγές στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Αν έχετε λογαριασμό στο iekopenmellon.gr, μπορεί επίσης να λάβετε μια ειδοποίηση που σας ενημερώνει για αυτές τις αλλαγές. Η συνεχιζόμενη χρήση αυτού του ιστότοπου μετά από οποιαδήποτε αλλαγή αυτής της Πολιτικής Απορρήτου θα συνιστά την αποδοχή σας από μια τέτοια αλλαγή.

Διαμαρτυρία GDPR

Εάν έχετε υποψίες ότι τα προσωπικά σας δεδομένα δεν αντιμετωπίζονται με τον κατάλληλο τρόπο ή υπάρχει παραβίαση των όρων που περιγράφονται παραπάνω, σας συνιστούμε να στείλετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@iekopenmellon.gr με το όνομα, το ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο, και λόγος για καταγγελία παραβίασης GDPR.

Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων της Open Mellon θα επεξεργαστεί την καταγγελία σας και θα αναλάβει όλες τις απαιτούμενες ενέργειες.

Διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων

Η Open Mellon, ως πλήρως συμμορφωμένη με το GDPR, δημιούργησε ένα έντυπο αίτησης εργασίας για τις ανάγκες πρόσληψης. Τα προσωπικά δεδομένα του υποψηφίου θα αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τα πρότυπα GDPR. Η Open Mellon δημιούργησε αυτές τις μορφές που απαιτούν μόνο τα ελάχιστα δεδομένα για το σκοπό αυτό. Η διαδικασία των συλλεγέντων βιογραφικών σημειωμάτων θα επικεντρωθεί στις απαιτήσεις της θέσης εργασίας. Τα βιογραφικά σημειώματα που συλλέγονται για μια συγκεκριμένη θέση εργασίας θα διατηρηθούν στη βάση δεδομένων μας για περίοδο έως και 2 ετών μετά τη λήξη της διαδικασίας πρόσληψης. Η Open Mellon διατηρεί το δικαίωμα να διατηρεί τις λεπτομέρειες των ανεπιτυχών υποψηφίων στο αρχείο για μελλοντικούς γύρους προσλήψεων. Σε αυτή την περίπτωση, κάθε υποψήφιος θα ενημερωθεί για να δώσει συναίνεση σχετικά με αυτό. Εάν η Open Mellon λάβει ένα μη αυτόκλητο βιογραφικό σημείωμα σε μια στιγμή που δεν προσλαμβάνει, τότε διατηρεί το δικαίωμα να το κρατήσει στο αρχείο για μελλοντικούς γύρους προσλήψεων.