Συνεργασία του IEK Open Mellon με τα «Φυτώρια Αμπέλου Νίκος Μελετίου»

an-7
Πιστοποίηση της Open Mellon A.E. σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001
8 Μαΐου 2016
tei_ergasthrio_site
Σε Εργαστήριο του ΤΕΙ Θεσσαλίας εκπαιδεύτηκαν οι σπουδαστές μας
24 Μαΐου 2016

Συνεργασία του IEK Open Mellon με τα «Φυτώρια Αμπέλου Νίκος Μελετίου»

meletiou_site

Το ΙΕΚ Open Mellon, υπηρετώντας πιστά το στόχο του, «την εξειδίκευση στον αγροτοδιατροφικό τομέα και την παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης άμεσα συνδεδεμένης με την αγορά εργασίας», προχώρησε σε συνεργασία με την επιχείρηση «Φυτώρια Αμπέλου Νίκος Μελετίου».

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1982 από τον Στυλιανό Μελετίου και αποτελεί σήμερα μία από τις κυρίαρχες και πλέον ανταγωνιστικές εταιρείες διάθεσης φυτών και πολλαπλασιαστικού υλικού αμπέλου. Η προσπάθεια των ανθρώπων του φυτωρίου, επικεντρώνεται στην εξέλιξη του τρόπου παραγωγής και διάθεσης των προϊόντων, με σκοπό τη μέγιστη ικανοποίηση των πελατών.

Σήμερα η παραγωγή των φυτών γίνεται με τις πιο σύγχρονες τεχνικές μεθόδους, στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις της, με στόχο τη παραγωγή υγιών φυτών σε άριστη ποιότητα. Τα «Φυτώρια Αμπέλου Νίκος Μελετίου», είναι από τις πρώτες εταιρείες που εισήγαγαν πιστοποιημένο πολλαπλασιαστικό υλικό και γαλλικούς κλώνους – εμβόλια.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας των δύο εταιρειών, τα «Φυτώρια Αμπέλου Νίκος Μελετίου», παραχώρησε ως δωρεά το πολλαπλασιαστικό υλικό για τον αμπελώνα στο πρότυπο εκπαιδευτικό αγρόκτημα της Open Mellon.

Το ΙΕΚ Open Mellon συνάπτει συνεργασίες με δυναμικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον αγροτικό χώρο, προκειμένου να συνδέει τους σπουδαστές και σπουδάστριες του, με την αγορά στην οποία προτίθενται να δραστηριοποιηθούν.

Επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας: http://futoriaampelou.gr/