ιεκ op

22 Ιουνίου 2016
synergasia_idk_site

Εγκατάσταση εξοπλισμού τυροκόμισης στο ΙΕΚ Open Mellon

Η «INOX DESIGN kateris A.E.» ανέλαβε τον σχεδιασμό και εγκατάσταση του απαιτούμενου […]