Σύχρονες Υποδομές

Διαθέτουμε σύγχρονες υποδομές θεωρητικής κατάρτισης και πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια για την πρακτική άσκηση των σπουδαστών μας

Οι αίθουσες

Τα εργαστήρια

Επικοινωνήστε μαζί μας