Οι άνθρωποί μας

Δρ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ

Διευθυντής Ι.Ι.Ε.Κ


Ο Δρ. Αναστάσιος Βασιλειάδης σπούδασε Μάρκετινγκ και είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Σπουδές στην Εκπαίδευση στο Ε.Α.Π. και Μεταπτυχιακού τίτλου στο πεδίο του Marketing από το Middlesex University. Έχει εκπονήσει διδακτορική διατριβή στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου με τίτλο «Η συμβολή της εκπαίδευσης και της κατάρτισης στην επιχειρηματικότητα. Προσδιοριστικοί παράγοντες και διαφορές φύλου». Από το 2008 είναι διδάσκων στο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Φύλο και Απασχόληση στα Νέα Εκπαιδευτικά και Εργασιακά Περιβάλλοντα στην Κοινωνία της Πληροφορίας και στο προπτυχιακό πρόγραμμα του τμήματος ΤΕΠΑΕΣ του Πανεπιστημίου Αιγαίου με αντικείμενα εκπαίδευσης, την αγορά εργασίας, την επιχειρηματικότητα και το Φύλο, ενώ από το 2009 διατελεί διδάσκων του π.δ. 407 στο ίδιο τμήμα. Παράλληλα είναι πρόεδρος του Ινστιτούτου Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας, ενώ από το έτος 1994 έχει σχεδιάσει και υλοποιήσει πλειάδα εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων στο αντικείμενο της απασχόλησης, της επιχειρηματικότητας και της εκπαίδευσης. Παράλληλα συμμετείχε στο σχεδιασμό και υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης ως επιστημονικός σύμβουλος της ΓΣΕΒΕΕ και του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ενώ συμμετείχε σε ομάδα ανάπτυξης επαγγελματικών περιγραμμάτων του ΕΚΕΠΙΣ.

Επικοινωνήστε μαζί μας