Πρότυπο Αγρόκτημα

Το Πρότυπο Αγρόκτημα

Το ΙΕΚ OpenMellon το 1ο Αγροτικό ΙΕΚ στην Ελλάδα, κάνει πραγματικότητα το πρώτο Πρότυπο Εκπαιδευτικό Αγρόκτημα στη Θεσσαλία.

Σε απόσταση μόλις 10’ από την Λάρισα, βρίσκεται το Πρότυπο Εκπαιδευτικό Αγρόκτημα του ΙΕΚ Open Mellon, ένα πραγματικό εργαλείο στην επαγγελματική κατάρτιση και πρακτική άσκηση των σπουδαστών μας, αλλά και όλων όσων επιθυμούν να το επισκεφθούν.

Το αγρόκτημα αποτελείται από μια έκταση 20 στρεμμάτων διαμορφωμένη σε ευδιάκριτα υποτεμάχια στα οποία έχουν εγκατασταθεί: ο εκπαιδευτικός αμπελώνας, ο εκπαιδευτικός οπωρώνας, καλλιέργειες κτηνοτροφικών και αρωματικών φυτών και εναλλακτικές καλλιέργειες καρποφόρων θάμνων.

Για την παρακολούθηση των καλλιεργειών έχει σχεδιαστεί και θα εγκατασταθεί ένα «έξυπνο» σύστημα τηλεπισκόπησης.

Επικοινωνήστε μαζί μας